Beschermd monument

Stadswoning

Beschermd monument van tot heden

ID
13043
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13043

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-05-2003  ID: 4042

Beschrijving

De stadswoning is beschermd als monument.

In hetzelfde beschermingsbesluit worden nog dertien panden, gelegen langs de Kapucijnenstraat en de Broelkaai, beschermd als monument. Als gaaf bewaarde gevelwand vormen ze een beeldbepalend geheel in de stad.Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een belangrijk historisch en structuurbepalend element in het stratenpatroon van de stad Kortrijk. De site vormde tot in de 18de eeuw de zogenaamde Broeiweide, een lager gelegen moerassige weide;
Als zijnde een belangrijk visueel element in de stad Kortrijk door de gaaf bewaarde gevelwanden die een architecturale eenheid vormen. De woningen en herbergen gelegen aan de Broeikaai en de Kapucijnenstraat vormen een beeldbepalend geheel;
De verschillende panden worden gedateerd tweede helft 18de eeuw en worden getypeerd door witbepleisterde of witgeschilderde lijstgevels van twee bouwlagen onder pannen zadeldak. De meeste woningen behielden de typische smalle arduinen muurdammen tussen de vensters;
Het geheel van herbergen en woonhuizen geven een duidelijk beeld van de laat 18de-eeuwse stedelijke architectuur en zijn getuige van de Kortrijkse stadsontwikkeling.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een belangrijke site in de stad Kortrijk als getuige van de stedelijke evolutie;
Omwille van de architecturale sporen van de brouwerij Tack, waaronder de mouterij met droogtoren, die hier gevestigd was van 1760 tot 1964;
Als één van de laatste getuigen van de bloeiende brouwindustrie in de stad Kortrijk, een belangrijke tak in de economie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning

Kapucijnenstraat 27 (Kortrijk)
* Kapucijnenstraat nr. 27. Breedhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. Met schijnvoegen bepleisterde en beschilderde lijstgevel. Getoogde muuropeningen. Arduinen muurdammen op de begane grond. Twee blinde bovenvensters. Interieur met behouden balkroostering met moer- en kinderbal