Beschermd monument

Kasteeldomein Casier: landhuis, bijgebouwen, hek en Onze-Lieve-Vrouwkapel

Beschermd monument van tot heden

ID
13048
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13048

Besluiten

Kasteel Casier, kapel Onze-Lieve-Vrouw en kasteelpark
definitieve beschermingsbesluiten: 05-06-2003  ID: 4060

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Kasteel Casier, gelegen langs de Stationsstraat te Waregem, is beschermd als monument. De bescherming omvat het landhuis, het koetshuis met oranjerie en de aanleunende hondenkennel, het hekwerk aan de Stationsstraat, de waterpartijen met eilanden en bruggen, de ijskelder en de Onze-Lieve-Vrouwkapel met aanleunende muur aan de Keukeldam. Het kasteelpark is beschermd als stadsgezicht. De pompmolen in het kasteelpark werd reeds eerder beschermd als monument.Waarden

Het kasteel, het koetshuis met oranjerie en de aanleunende hondenkennel, het hekwerk aan de Stationsstraat, de waterpartijen met eilanden en bruggen, de ijskelder, de Onze-Lieve-Vrouwkapel met aanleunende muur aan de Keukeldam zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het betreft de belangrijkste elementen van het domein Casier, welke reeds ccirca 150 jaar, als groene long binnen de stadskern van Waregem, mede het gezicht van de stad bepaalt. Het ganse ensemble, - in oorsprong gebruikt als zomerresidentie en bestaande uit het kasteel, de koetshuizen, de kennel, de ijskelder, de vijvers, de kapel - geeft ons een gaaf bewaard beeld van de verfijnde levensstijl van de hogere burgerij in de tweede helft van de 19de eeuw tot een stuk in de 2020steeeuw in deze kleinstedelijke kern.


Het kasteel, in oorsprong daterend van circa 1852 en door de jaren weliswaar aangepast, vertoont een vrij geslaagde neoclassicistische vormgeving. De uitgewerkte, symmetrisch opgebouwde voorgevel wordt getypeerd door een geaccentueerd middenrisaliet met aansluitend portiek op Toscaanse zuilen, waarboven ritmerende, gecanneleerde ionische pilasters en een bekronend driehoekig fronton. Het kasteel bewaart bovendien een verzorgd interieur. De interieuraankleding wordt als volgt gekenmerkt: stucwerk voor plafonds en wanden en supraportes, marmeren schouwen, granitovloer in de hall, parket met visgraatverband in de salons, verzorgd schrijnwerk voor deuren en sokkellambrisering ...
Het voormalig koetshuis, in oorsprong daterend van circa 1852 en in 1904 uitgebreid, is vrij gaaf bewaard. Evenals het kasteel betreft een onontbeerlijk element in het kasteeldomein. De verschillende functies waarvoor dit nutsgebouw eertijds werd gebruikt zijn nog duidelijk afleesbaar zoals koetshuis, paardenstal, oranjerie en hondenkennel. Zoals het kasteel werd het koetshuis uitgevoerd in een verzorgde neoclassicistische vormgeving, typerend zijn hier de bepleisterde lijstgevel met de ritmerende rondboogpoorten en de oculi met bustes.


Het gaaf bewaarde hek aan de Stationsstraat, sinds de tweede helft van de 19de eeuw een vertrouwd element in het straatbeeld, is een belangrijk component binnen het kasteeldomein . Door zijn omvang en door zijn verzorgde uitwerking is dergelijk hekwerk zeldzaam geworden en heeft deze het gezochte, imponerende karakter van een kasteeltoegang. Deze geaccentueerde afsluiting verwijst tevens naar de gewilde, private en besloten sfeer van het vroegere kasteelpark.


De achtvormige omwalde site, vroeger reeds vanaf het begin van de 19de eeuw bebouwd, is het oudste element binnen het kasteeldomein. Samen met het kasteel, is deze omwalde site het steunpunt waarrond circa 1872 het kasteelpark volgens· de Engelse landschapsstijl met romantiserende invloed werd aangelegd. De uitgegraven vijvers, de boogbruggetjes, de ijskelder zijn visuele accenten binnen de vista’s van deze landschapstuin.


Het Onze-Lieve-Vrouwkapelletje, in 1911 gebouwd door de kasteelbewoners als dank voor de genezing van hun dochter, is een waardevolle schakel in de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners. Het betreft een tastbare en rechtstreekse verwijzing naar de toenmalige kasteelheren en hun diepe geloofsovertuiging. Dit neogotisch kapelletje met aansluitende tuinmuur getuigt van een verzorgde architecturale uitwerking en vormt een geslaagde en beeldbepalende afsluiting van het kasteelpark aan Keukeldamzijde.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Onze-Lieve-Vrouwekapel

Keukeldam zonder nummer (Waregem)
Kapelletje in de ommuring van het kasteeldomein van park "Casier". Samen met het kasteel en het park als monument beschermd.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Casier

Stationsstraat 34 (Waregem)
Neoclassicistisch landhuis, in oorsprong daterend van circa 1852 en vrij grondig uitgebreid in 1921, en koetshuis, eveneens van circa 1852 met oranjeriegedeelte links en in 1904 aangebouwde hondenkennel. Gelegen in een kasteelpark vermoedelijk daterend van circa 1872 en ontworpen in Engelse landschapsstijl met romantiserende invloed, voorzien van siervijvers, brugjes en een ijskelder. In het park bevindt zich ook het laatste overblijvend exemplaar van een 19de-eeuws pompmolentje in Vlaanderen, gebouwd tussen 1872 en 1883. Aan de Stationsstraat is het park afgesloten door een laag gecementeerd muurtje, waarboven een ijzeren hekwerk; de toegang wordt gemarkeerd door vierkante, gecementeerde pijlers met vaasbekroning.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.