Kloosterkerk Sint-Michiel

Beschermd monument van 03-07-1942 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Kortrijk
Straat Sint-Michielsplein
Locatie Sint-Michielsplein zonder nummer (Kortrijk)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/34022/1038.1
  • 4.01/34022/308.1
  • OW000746

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kloosterkerk Sint-Michiel

Sint-Michielsplein zonder nummer, Kortrijk (West-Vlaanderen)

* Sint-Michielsplein z.nr. Sint-Michielskerk. Beschermd als monument bij B.S.G. van 03.07.1942. Noord-zuid-georiënteerde basilicale kerk, gelegen aan de noordzijde van het plein en langs drie zijden ingesloten door bebouwing. Voormalige kloosterkerk van het in 1773 afgeschafte Jezuïetenklooster (cf. opheffingsbulle van paus Clemens XIV). Deze orde stond sinds 1587 in voor het onderwijs

Beschrijving

De voormalige kloosterkerk Sint-Michiel is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Michielskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.