Beschermd monument

Kloosterkerk Sint-Michiel

Beschermd monument van 03-07-1942 tot heden

ID: 13049   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13049

Besluiten

Gebouwen en landschap in Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1942  ID: 43

Beschrijving

De voormalige kloosterkerk Sint-Michiel is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Michielskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kloosterkerk Sint-Michiel

Sint-Michielsplein zonder nummer (Kortrijk)
* Sint-Michielsplein z.nr. Sint-Michielskerk. Beschermd als monument bij B.S.G. van 03.07.1942. Noord-zuid-georiënteerde basilicale kerk, gelegen aan de noordzijde van het plein en langs drie zijden ingesloten door bebouwing. Voormalige kloosterkerk van het in 1773 afgeschafte Jezuïetenklooster (cf. opheffingsbulle van paus Clemens XIV). Deze orde stond sinds 1587 in voor het onderwijs