Beschermd monument

Hof te Bissegem: boerenwoning en bakstenen brug

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden

ID
13059
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13059

Besluiten

Termoteskapel, hoeve Hof te Bissegem, arbeiderswoningen en hoeve Armengoed
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4239

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de boerenwoning en de bakstenen brug van de hoeve Hof te Bissegem.Waarden

Het woonhuis met inbegrip van de bakstenen brug van de hoeve zogenaamd Hof te Bissegem of Sint-Omaarsgoed is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde het woonhuis van een hoeve met één van de oudste geschiedenissen van de gemeente Bissegem. De hoeve wordt voor het eerst vermeld in een pachtcontract van 1377. Ze was het foncier van de belangrijke dorpsheerlijkheid Bissegem. De oudste afbeelding dateert van 1590, op de kaart is het omwalde woonhuis duidelijk herkenbaar.
Als zijnde een kenmerkend voorbeeld van een woonhuis, vroeger gelegen op een omwalde mote. Zeldzaam is de bewaarde bakstenen brug die eertijds de verbinding tussen het opperhof en het neerhof verzorgde.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een gaaf bewaard woonhuis, voor het eerst vermeld in 1585, in zijn huidig voorkomen van 1753. Het woonhuis is in de linkerzij gevel gedateerd met muurankers en bewaarde grotendeels zijn oorspronkelijk uitzicht cf. muuropeningen. Typisch zijn onder meer de aandaken en de vlechtingen in de zijgevels. Het interieur herbergt tevens een Vlaamse haard met houten haardbalk op dito consoles.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde één van de schaarse relicten en tevens een zeldzame getuige van het voormalig landelijk karakter van de gemeente Bissegem, een gemeente die thans sterk verstedelijkt is.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hof te Bissegem

Hendrik Dewildestraat 66 (Kortrijk)
* Hendrik Dewildestraat nr. 66. Historische hoeve zogenaamd "Hof te Bissegem" of "Sint-Omaarsgoed". Woonhuis met inbegrip van bakstenen brug beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. De oudste vermelding dateert van 1339, deze datum wordt teruggevonden in het oudste pachtcontract van het Hof te Bissegem van 1377. De hoeve wordt voor het eerst afgebeeld op een kaart van 1595 als een