Beschermd monument

Abdij van Averbode: kerk

Beschermd monument van 01-02-1937 tot heden

ID: 1306   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1306

Besluiten

Openbare en religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 01-02-1937  ID: 19

Beschrijving

De bescherming betreft de barokke kerk van de abdij van Averbode. De abdijkerk is het eerste gebouw van de abdijsite dat beschermd werd. Later werden nog de abdijgebouwen, enkele bijgebouwen en de omheiningsmuren beschermd.Waarden

De abdijkerk van Averbode is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein abdij van Averbode

Abdijstraat 1, Averboodsebaan zonder nummer (Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo)
Circa 1125 gesticht door Arnold II, graaf van Loon. Als ligging voor de abdij van Averbode werd de heuvelrug tussen Langdorp en Tessenderlo gekozen, die de bekkens van de Grote Nete en de Demer scheidt.