Beschermd monument

Centrum voor Kunstmatige Inseminatie

Beschermd monument van 23-07-2007 tot heden
ID: 13063   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13063

Besluiten

Centrum voor Kunstmatige Inseminatie
definitieve beschermingsbesluiten: 23-07-2007  ID: 4503

Beschrijving

Het centrum voor Kunstmatige Inseminatie te Loppem naar ontwerp van architect Arthur Degeyter, is beschermd als monument.Waarden

Het voormalig Centrum voor Kunstmatige Inseminatie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Dit complex is van belang voor de functionele overheidsarchitectuur en de geschiedenis van de na-oorlogse bedrijfsarchitectuur in Vlaanderen, meer bepaald binnen de sector van de veeteelt en de rasverbetering van rundvee.
Typologisch zeldzaam, misschien zelfs uniek voor Vlaanderen: een maatschappelijk en economisch relevante intentie met betrekking tot de verbetering van de veeteelt werd architecturaal vorm gegeven overeenkomstig de principes van het modernisme waarbij de vorm de functie volgt en deze veruitwendigt. Hiervan getuigen zowel de opbouw als het plan van het complex: de lage horizontale bouwlijn en het consequente gebruik van eenvoudige materialen, en een opsplitsing in duidelijk te onderscheiden volumes die de verschillende functies leesbaar houden en verbonden zijn door nadrukkelijke circulaties, zie de open gaanderij.
Meer bepaald een interessant voorbeeld van landelijk modernisme zoals beoefend in de jaren 1960-70 in Vlaanderen en dat beïnvloeding vertoont van het Scandinavisch Modernisme dat gekenmerkt is door volumes van menselijke schaal, door een warm materiaalgebruik dat aansluit op de gebruikelijke streekmaterialen, door een uiterste zorg en respect voor omgeving en natuur en door sterk bestudeerde inplantingen die gebouwde volumes en omgevende open ruimten sterk op elkaar laten interfereren.
Het complex is representatief voor het rijpe werk van architect Arthur Degeyter(1918-2004) zijnde een creatie uit 1960. Dit is de periode dat Degeyter weggeëvolueerd is uit een eerder traditionele Arts & Craftsinstelling en onder invloed van zijn reizen in Scandinavië komt tot een functioneel modernisme, waarvan alle hoger genoemde kenmerken terug te vinden zijn in dit complex.

sociaal-culturele waarde

Met het oog op rasverbetering bij runderen en het uitroeien van besmettelijke ziekten en endogene aandoeningen, werden hier stieren gekweekt waarvan het hoogwaardig sperma ter beschikking werd gesteld van veekwekers, met een merkwaardige verbetering van het rundvee en dus van de vlees- en melkproductie tot gevolg. Op die manier staat dit gebouw als een getuige van de na-oorlogse ontwikkelingen in de veeteelt in Vlaanderen.
Gelet op zijn bijzondere contextwaarde en door zijn zeer zichtbare ligging aan de drukke Torhoutsesteenweg, is het complex een van de beeldbepalende elementen die de bijzondere erfgoedwaarde vormt van de site tussen de beschermde herberg Heidelberg en het kasteelpark Ter Loo met aansluitend kunstgalerij Lopphem.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Centrum voor Kunstmatige Inseminatie

Torhoutsesteenweg 48 (Zedelgem)
Opgetrokken in 1962 in een modernistische stijl naar een ontwerp van architect Arthur Degeyter, met medewerking van architect Hendrik Scherpereel, beschermd als monument bij M.B. van 23/07/2007.