Beschermd monument

Houten windmolen Preetjesmolen

Beschermd monument van 14-04-1944 tot heden

ID: 13069   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13069

Besluiten

Windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 14-04-1944  ID: 123

Beschrijving

De houten windmolen, genaamd Preetjesmolen, is beschermd als monument.Waarden

De houten windmolen met strooien dak is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Houten windmolen Preetjesmolen

Hoge Dreef 24 (Kortrijk)
De Preetjesmolen is een windmolen met gesloten voet, dat de intussen uiterst zeldzame functie van vlaszwingelmolen heeft.