Beschermd monument

Technische School: straatgevels

Beschermd monument van 14-12-1990 tot heden

ID: 1307   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1307

Besluiten

Technische School
definitieve beschermingsbesluiten: 14-12-1990  ID: 2372

Beschrijving

De straatgevels van de Technische School, gelegen aan de Rijschoolstraat en de Diestsestraat te Leuven, zijn beschermd als monument.Waarden

De gevels van de Technische School zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Technische school

Diestsestraat 49, Rijschoolstraat 4 (Leuven)
De school is een ontwerp van de internationaal vermaarde architect Henry van de Velde, in samenwerking met de Leuvense architect Vital Rosseels, en is gesitueerd op een stadsterrein waar voor de Eerste Wereldoorlog het klooster van de Witte Vrouwen gelegen was.