Beschermd monument

Demarcatiepaal 20

Beschermd monument van 01-07-2009 tot heden

ID: 13073   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13073

Besluiten

Oorlogsmonumenten
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 01-07-2009  ID: 4638

Beschrijving

De demarcatiepaal nummer 20 aan de Zonnebeekseweg (Ieper) is beschermd als monument.Waarden

Demarcatiepaal nummer 20 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Eén van de 22 demarcatiepaaltjes die na de Eerste Wereldoorlog door de 'Touring Club de Belgique' werden opgericht. De demarcatiepaaltjes hebben een hoge militair-historische en historische contextwaarde, aangezien ze de verste Duitse opmars willen markeren langsheen de frontlijn tussen Nieuwpoort en de Vogezen (Frankrijk). Demarcatiepaal nummer 20 markeert de plaats langsheen de Zonnebeekseweg tot waar Duitse eenheden vorderden tijdens hun Lente-Offensief in het voorjaar 1918.
De demarcatiepalen getuigen van een typisch tijdsklimaat van de eerste naoorlogse jaren. Alleen al door de oorspronkelijke meertalige opschriften "Hier werd de overweldiger tot staan gebracht" werd de revanchegeest op de voormalige Duitse vijand stevig verwoord . Bij de meeste demarcatiepalen, waaronder nummer 20, werd dit opschrift tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter verwijderd. Op die manier getuigen deze gedenktekens eveneens van de bezettingsmentaliteit van de Tweede Wereldoorlog.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Demarcatiepaal 20

Zonnebeekseweg zonder nummer (Ieper)
Demarcatiepaal nummer 20 markeert de plaats tot waar de Duitsers tijdens hun Lente-offensief (voorjaar 1918) geraakten langs de Zonnebeekseweg, in de omgeving van het gehucht Potyze.