Beschermd monument

Windmolen Plaetsemolen

Beschermd monument van 01-06-1995 tot heden
ID: 13074   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13074

Besluiten

Korenwindmolen Plaetsemolen
definitieve beschermingsbesluiten: 01-06-1995  ID: 2884

Beschrijving

De molenromp van de Plaetsemolen te Zedelgem, is beschermd als monument.


Waarden

De voormalige korenwindmolen van het type bergmolen, naderhand omgevormd tot mechanische maalderij, met inbegrip van de aanhorigheden, van alle gaande werk met toebehoren inzonderheid de dieselmotor Claeys-Zedelgem, de maalstoelen met maalstenen en radaren, de weegschaal, de galg, de elektrische aandrijving (niet-beperkende opsomming), is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als voorbeeld van een korenwindmolen van het type bergmolen anno 1866 die in de socio-economische context van het interbellum werd omgevormd tot mechanische maalderij, aangedreven door een zeldzaam geworden horizontale mono-cylinder dieselmotor Claeys-Zedelgem.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Plaetsemolen

Burg. Jos. Lievensstraat zonder nummer (Zedelgem)
Met bijbehorende molenaarswoning (zie nr. 33) aan de overzijde. Molenromp op een molenwal op de hoek met de Berkenhagestraat.