Beschermd monument

Wagenhuis

Beschermd monument van 04-04-1975 tot heden

ID: 13079   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13079

Besluiten

Wagenschuur
definitieve beschermingsbesluiten: 04-04-1975  ID: 830

Beschrijving

Het voormalig wagenhuis is beschermd als monument.



Waarden

De wagenschuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Wagenhuis

Cisterciënzerplein zonder nummer (Kortrijk)
* Cisterciënzerplein z.nr. Z.g. "Kapel van O.-L.-Vrouw-ten-Spiegele". Voormalige wagenschuur van de Abdij van Rodenburg, later Groeningeabdij. Beschermd als monument bij K.B. van 04.04.1975. Kapel heden gelegen te midden van de residentiële woonwijk z.g. Rodenburg. In 1237 doen Johanna en Agnes van Roodenburg afstand van hun gelijknamig leen en stichten er een abdij. De