Parochiekerk Sint-Laurentius

Beschermd monument van 01-12-2000 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Zedelgem
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein 5 (Zedelgem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31040/730.1
  • 4.01/31040/731.1
  • 4.03/31040/203.1
  • DW002123
  • OW001379

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Laurentius

Kerkplein 5, Zedelgem (West-Vlaanderen)

Driebeukig neoclassicistisch bedehuis met 14de-eeuwse westtoren. Toren en kerk met roerende goederen beschermd, en gelegen binnen een gaaf bewaarde kerkomgeving. De kerk is als puntrelict opgenomen in de Landschapsatlas.

Beschrijving

De Sint-Laurentiuskerk te Zedelgem met inbegrip van de roerende zaken, onroerend door bestemming, is beschermd als monument.

Waarden

Parochiekerk Sint-Laurentius, inbegrepen de zich erin bevindende roerende zaken, onroerend door bestemming, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

artistieke waarde

Als zijnde een bedehuis met een fraai interieur, welke tevens talrijke kerkschatten bewaart; vermeldenswaardig zijn onder meer de merkwaardige romaanse doopvont uit de tweede helft van de 12de eeuw, de 17de-eeuwse biechtstoel en zijaltaren in renaissancestijl, het orgel van 1743, de uitgebreide verzameling aan edelsmeedwerk.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een waardevolle parochiekerk getypeerd door een neoclassicistisch schip en koor opgetrokken in 1846 naar ontwerp van architect P. Buyck ( Brugge), provinciaal architect van 1842 tot 1877, en door de 14de-eeuwse westtoren in gotische stijl.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.