Beschermd monument

Tontekapel

Beschermd monument van tot heden

ID
13091
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13091

Besluiten

Geografisch pakket Kooigem
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4241

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Tontekapel.Waarden

De zogenaamde Tontekapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een gaaf bewaarde veldkapel, opgetrokken na de Eerste Wereldoorlog en getypeerd door verzorgd materiaalgebruik, onder meer een sierlijst van zwarte baksteen, zwarte pannen en een omlopende houten sierlijst met golfmotief.
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een veldkapel met rechthoekige plattegrond en een ronde apsis.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een kapel met een beeldbepalende ligging op de top van de zogenaamde Geitenberg, het hoogste punt van de gemeente Kooigem.

volkskundige waarde

Als zijnde een regelmatig bezochte gebedsplaats. Gelovigen bezoeken de kapel om verlost te geraken van hun koorts, getuigen hiervan zijn de verschillende gekleurde lintjes die aan de ijzeren deur hangen waarmee ze hun koorts 'afknoopten'.
Als zijnde een kenmerkend voorbeeld van een wegkapel, opgetrokken na de Eerste Wereldoorlog op privé-initiatief, als dankkapel en in het kader van de nog steeds levende devotie voor Maria. De kapel gaat terug op een oudere kapel en vormt bijgevolg een materiële getuige van een oude, lokale devotiegeschiedenis.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Tontekapel

Tontestraat zonder nummer (Kortrijk)
Tontekapel, gelegen op het hoogste punt van de straat, dat tevens het hoogste punt van de gemeente is, de zogenaamde Geitenberg. De kapel heeft een beeldbepalende ligging en wordt beschaduwd door zes populieren.