Beschermd monument

Windmolen Klockemolen

Beschermd monument van 23-12-1942 tot heden
ID: 13099   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13099

Besluiten

Stenen windmolen, windmolen Kleinen Molen en stenen Poldermolen van de Moeren
definitieve beschermingsbesluiten: 23-12-1942  ID: 54

Beschrijving

De windmolen Klockemolen te Zwevegem, is beschermd als monument.Waarden

De stenen windmolen van Zwevegem is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Klockemolen

Avelgemstraat 60 (Zwevegem)
Beschermd als monument bij B.S.G. van 23 december 1942 en R.B. van 9 februari 1946. Oorspronkelijk een grondzeiler, die vermoedelijk tijdens de tweede helft van de 19de eeuw verhoogd wordt om de windvang te verbeteren.