Beschermd monument

Windmolen Mortiersmolen

Beschermd monument van 04-04-1944 tot heden
ID: 13100   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13100

Besluiten

Windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 04-04-1944  ID: 114

Beschrijving

De houten standaardmolen Mortiersmolen te Zwevegem, is Beschermd als monument.


Waarden

De houten windmolen te Zwevegem is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Mortiersmolen met molenaarswoning

Twee Molensstraat 25 (Zwevegem)
Houten staakmolen met teerlingkot (gesloten voet) vermoedelijk opgetrokken op het einde van de 18de eeuw. De molen wordt voor het eerst afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778) als "Moulin Stamkot".