Beschermd monument

Elektriciteitscentrale

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden

ID: 13112   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13112

Besluiten

Elektriciteitscentrale en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1999  ID: 3451

Beschrijving

De elektriciteitscentrale te Zwevegem, voorheen gekend als Société de l' Electricité de l'Ouest de la Belgique, is beschermd als monument.Waarden

De elektriciteitscentrale Zwevegem voorheen Société de l'Electricité de l'Ouest de la Belgique, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als elektriciteitscentrale waarvan de uit 1913 daterende machinezaal en ketelhuis met ketels, machines, werktuigen en toebehoren in hoofdzaak daterend uit de periode 1913 - 1939 alsook bepaal de andere gebouwen met een administratieve-, woon- of bedrijfsfunctie als oorspronkelijk bewaarde voorbeelden op technologisch en architecturaal vlak - in casu betreffende de bedrijfsarchitectuur toegepast op de bouw van elektriciteitscentrales - kunnen bestempeld worden.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Elektriciteitscentrale

Transfostraat 3-15 (Zwevegem)
De gemeente Zwevegem was één van de eerste gemeenten in België die de openbare verlichting met behulp van elektriciteit verzekerde en tevens deze nieuwe energievorm voor haar inwoners voorzag. De bouw van een elektriciteitscentrale gaf een enorme impuls aan de lokale economie.