Beschermd monument

Elektriciteitscentrale

Beschermd monument van tot heden

ID
13112
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13112

Besluiten

Elektriciteitscentrale en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1999  ID: 3451

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De elektriciteitscentrale te Zwevegem, voorheen gekend als Société de l' Electricité de l'Ouest de la Belgique, is beschermd als monument.Waarden

De elektriciteitscentrale Zwevegem voorheen Société de l'Electricité de l'Ouest de la Belgique, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als elektriciteitscentrale waarvan de uit 1913 daterende machinezaal en ketelhuis met ketels, machines, werktuigen en toebehoren in hoofdzaak daterend uit de periode 1913 - 1939 alsook bepaal de andere gebouwen met een administratieve-, woon- of bedrijfsfunctie als oorspronkelijk bewaarde voorbeelden op technologisch en architecturaal vlak - in casu betreffende de bedrijfsarchitectuur toegepast op de bouw van elektriciteitscentrales - kunnen bestempeld worden.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Elektriciteitscentrale

Transfostraat 3-25, 28-40, 3A, 5A (Zwevegem)
De gemeente Zwevegem was één van de eerste gemeenten in België die de openbare verlichting met behulp van elektriciteit verzekerde en tevens deze nieuwe energievorm voor haar inwoners voorzag. De bouw van een elektriciteitscentrale vanaf 1912 gaf een enorme impuls aan de lokale economie. De site is een herkenbaar voorbeeld van de bedrijfsarchitectuur van een elektriciteitscentrale op technologisch en architecturaal vlak. De site bewaart administratieve en functionele gebouwen, zoals een machinehal en ketelhuis, opgericht circa 1912-1913, schoorstenen opgetrokken in 1925 en 1938, een betonnen watertoren van 1939, en diverse gebouwen uit het interbellum, namelijk de voormalige barenzaal, een overslaggebouw, ateliergebouw en administratief gebouw.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.