Beschermd monument

Elektriciteitscentrale

Beschermd monument van 03-05-2012 tot heden

ID: 13117   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13117

Besluiten

Elektriciteitscentrale Société de l'Electricité de l'Ouest de la Belgique
definitieve beschermingsbesluiten: 03-05-2012  ID: 5021

Beschrijving

De elektriciteitscentrale te Zwevegem, voorheen gekend als Société de l' Electricité de l'Ouest de la Belgique, is beschermd als monument.Waarden

Elektriciteitscentrale voorheen Société de l'Electricité de l'Ouest de la Belgique, met uitzondering van de tank ter hoogte van het kanaal/jaagpad, de hoogspanningspylonen en de hoogspanningsleidingen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Het betreft hier een elektriciteitscentrale waarvan de uit 1913 daterende machinezaal en ketelhuis met ketels, machines, werktuigen en toebehoren in hoofdzaak daterend uit de periode 1913-1939 alsook de aanwezigheid van andere gebouwen met een administratieve, woon- of bedrijfsfunctie als een oorspronkelijk bewaard voorbeeld op technologisch en architecturaal vlak - in casu betreffende de bedrijfsarchitectuur toegepast op de bouw van elektriciteitscentrales - kan bestempeld worden. Het betreft hier een voorbeeld van een oude elektriciteitscentrale waarvan de administratieve en andere functionele gebouwen zoals een atelier, woningen en andere bedrijfsgebouwen eveneens nog bewaard zijn. Deze verschillende objecten leveren elk hun bijdrage tot de intrinsieke waarde en het begrijpen van het geheel. De site als geheel is dan ook een indrukwekkend, uitzonderlijk en integraal industrieel-archeologisch patrimonium waaruit de ontwikkeling van de elektriciteitsproductie en de sociale visie van de elektriciteitsmaatschappij duidelijk afleesbaar zijn in de ruimtelijke structurering van de gebouwen. De verschillende latere toevoegingen en aanpassingen aan dit gebouwenpatrimonium schreven zich op een rationele en gestructureerde manier in de oorspronkelijke configuratie van de gebouwen. Daarenboven beantwoordt de ligging van de site perfect aan de historische industriële locatiecriteria, gelegen tussen het kanaal en de spoorweg, vlakbij de dorpskern.

historische waarde

in casu economisch-historische waarde:
De elektriciteitscentrale te Zwevegem is een materiële getuige van de steeds belangrijkere rol die elektriciteitscentrales - in casu de rol die de onderhavige centrale in de regio - op het sociaaleconomische vlak circa 1910 in de maatschappij hebben gespeeld. Daarenboven heeft de uitbouw van de energiesector, in casu de productie en distributie van elektriciteit, in een historisch perspectief gezien een belangrijke impact uitgeoefend op de industriële en technologische, economische en sectorale, sociale, landschappelijke ontwikkelingen in ons land. De ligging, grootte en configuratie van de site is ook een materiële getuige van een bepaalde ondernemers- en ingenieursmentaliteit in de periode net vóór de Eerste Wereldoorlog waarbij op basis van een grootschalige aanpak reeds jaren werd vooruitgelopen op de pas naderhand onontbeerlijk wordende productie en alomtegenwoordige distributie van elektriciteit.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Elektriciteitscentrale

Transfostraat 3-15 (Zwevegem)
De gemeente Zwevegem was één van de eerste gemeenten in België die de openbare verlichting met behulp van elektriciteit verzekerde en tevens deze nieuwe energievorm voor haar inwoners voorzag. De bouw van een elektriciteitscentrale gaf een enorme impuls aan de lokale economie.