Beschermd varend erfgoed

Vissersvaartuig Crangon

Beschermd varend erfgoed van 16-07-2007 tot heden
ID: 13131   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13131

Besluiten

Schip Cragnon
definitieve beschermingsbesluiten: 16-07-2007  ID: 5066

Beschrijving

De Crangon, een garnaalvisser uit 1964, is beschermd als varend erfgoed.Waarden

Het schip Crangon is beschermd als varend erfgoed omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Crangon is één van de laatste houten vissersvaartuigen in België en is tevens het laatste dat uitgerust is met origineel vistuig voor de zogenaamde plankvisserij.

industrieel-archeologische waarde

Het scheepstype wordt in Oostende een garnalenvisser genoemd en gaat terug op het 19de-eeuwse houten kielschip met rondspant zonder spiegel. Het schip beschikt wel over overhangende stevens, en werd ook voorzien van een hoge vooropbouw door middel van een stalen stormbak. Het schip werd geconstrueerd op de werf De Graeve in Zeebrugge. De Cragnon heeft nog zijn originele Belgische ABC 3-cylindermotor uit 1964 (145pk). Bovendien is het aanwezige visserstuig eveneens origineel en van Belgische makelij. Het gaat onder meer om het oorspronkelijke via een riem aangedreven winchsysteem, en de kookketel en cylinder voor het bereiden van qarnaal. De Craqnon vormt hierdoor een materiële getuige van een bepaalde technologische fase in de constructie en uitrusting van visservaartuigen.

wetenschappelijke waarde

De Crangon illustreert de plankvisserijmethode waarmee garnaal werd gevist en waarvan het traditionele, proefondervindelijke karakter berust op observatie en het bedenken van praktische en op een bepaald ogenblik beschikbare, aan traditie gebonden en betaalbare middelen om het gestelde doel te bereiken.

sociaal-culturele waarde

De Crangon is een materiële getuige van de kustvaartvisserij uit de jaren '60 van de 20ste eeuw en getuigt aldus van de arbeidsomstandigheden die toen normaal waren. Tevens valt het schip op door de sierlijke vorm die exemplarisch is voor het uitzonderlijk gedegen traditionele ambacht dat typerend is voor de Belgische scheepsbouw en die bepaalde cultuurgebonden esthetische en technische uitgangspunten perfect illustreert. Als garnalenvisser op de Vlaamse Banken is het schip een promotor van het erkende historische streekproduct grijze garnaal.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Crangon

Oostende (West-Vlaanderen)
De Crangon is een garnaalvisser die in 1964 in Zeebrugge bij De Graeve werd gebouwd. Het schip doet vandaag tochten vanuit de haven van Oostende.