Beschermd monument

Brandweerkazerne

Beschermd monument van 28-05-2003 tot heden

ID
13137
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13137

Besluiten

Stadsschouwburg en brandweerkazerne
definitieve beschermingsbesluiten: 28-05-2003  ID: 4046

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de voormalige brandweerkazerne naar ontwerp van W. Dutoit, P.A. Pauwels en W. Vanspranghe.Waarden

De brandweerkazerne is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde één van de weinige voorbeelden van functionele architectuur in de stad Kortrijk.
Als zijnde beeldbepalend, door de markante droogtoren, dat een herkenningspunt vormt in de omgeving.
Als zijnde een gezamenlijk werk van de belangrijkste Kortrijkse architecten van het moment.
Als zijnde een van de belangrijkste werken uit het oeuvre van W. Van Spranghe, die in het interbellum voornamelijk art-decowoningen ontwerpt getypeerd door het kleurrijke glas in lood en de gevarieerde baksteenverbanden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Brandweerkazerne

Rijkswachtstraat 5 (Kortrijk)
Voormalige brandweerkazerne opgetrokken in 1940, naar ontwerp van architecten W. Dutoit, P.A. Pauwels en W. Vanspranghe (Kortrijk). De aannemer was A. Cottyn cf. arduinen gedenkplaat.