Beschermd monument

Spiegelvijver, ijskelder en grottencomplex in kasteeldomein ter Mote

Beschermd monument van 17-05-1999 tot heden
ID: 13139   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13139

Besluiten

Geografisch pakket Loppem
definitieve beschermingsbesluiten: 17-05-1999  ID: 3424

Beschrijving

De ijskelder, de spiegelvijver, het grottencomplex met rotspartij en het tuinpaviljoen in het kasteeldomein ter Mote, gelegen langs de Stationsstraat en Beukenweg te Loppem, zijn beschermd als monument. Het kasteeldomein maakt deel uit van de als dorpsgezicht beschermde dorpskern van Loppem.Waarden

Het geheel gevormd door spiegelvijver en ijskelder met grottencomplex, rotsformatie en paviljoentje is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde de beeldbepalende componenten binnen de aanleg van een Engelse landschapstuin, typerend voor het midden van de vorige eeuw (1867), waarbij de inplanting van het grottencomplex-belvedère met uitzicht op de langsrichting van de spiegelvijver een belangrijke schakel vormt;
als zijnde een gaaf bewaard en - mede door zijn omvang - zeldzaam voorkomend grottencomplex met rotspartij, grotendeels opgetrokken uit streekeigen bouwmaterialen;
als zijnde een gaaf bewaarde, peervormige ijskelder van het Engelse type met aansluitende spiegelvijver, rotspartij en belvedère, welke een gevarieerd beeld geeft van de levenswijze van de aristocratie tijdens de vorige eeuw.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein ter Mote

Beukenweg 10, Stationsstraat 3 (Zedelgem)
De kern van het landhuis ter Mote dateert uit 1841 (mogelijk ouder). Het kasteel wordt omgeven door een landschapspark met spiegelvijver, ijskelder, grottencomplex en tuinpaviljoen.