Huis Den Gulden Sadel

Beschermd monument van 02-03-1990 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Vismarkt
Locatie Vismarkt 6 (Leuven)
Alternatieve naam De Vischbank

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/117.1
  • 4.01/24062/282.1
  • OB001048

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis Den Gulden Sadel

Vismarkt 6, Leuven (Vlaams-Brabant)

Diepgericht enkelhuis van drie bouwlagen, drie traveeën en een drieledige verhoogde halsgevel onder driehoekig fronton, kern opklimmend tot de 14de eeuw, aangepast eind 17de of begin 18de eeuw, achtergevel met bewaard stijl- en regelwerk.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huis Den Gulden Sadel, gelegen op de Vismarkte te Leuven, is beschermd als monument.

Waarden

Huis Den Gulden Sadel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.