Beschermd monument

Huis Den Gulden Sadel

Beschermd monument van 02-03-1990 tot heden
ID: 1314   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1314

Besluiten

Woning De Gulden Sadel
definitieve beschermingsbesluiten: 02-03-1990  ID: 2361

Beschrijving

Huis Den Gulden Sadel, gelegen op de Vismarkte te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

Huis Den Gulden Sadel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis Den Gulden Sadel

Vismarkt 6 (Leuven)
Diepgericht enkelhuis van drie bouwlagen, drie traveeën en een drieledige verhoogde halsgevel onder driehoekig fronton, kern opklimmend tot de 14de eeuw, aangepast eind 17de of begin 18de eeuw, achtergevel met bewaard stijl- en regelwerk.