Beschermd monument

Neoclassicistisch herenhuis

Beschermd monument van 21-08-2003 tot heden

ID
13146
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13146

Besluiten

Straten met begijnhofpark, herenhuizen, woonhuis, Vlaams Huis, Groeningeabdij en begijnenhuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 21-08-2003  ID: 4077

Beschrijving

Het neoclassicistisch herenhuis is beschermd als monument.Waarden

Het herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een woonhuis dat intrinsiek deel uitmaakt van de monumentale rij met lijstgevels in de Groeningestraat, en derhalve belangrijk is in het straatbeeld;
Als zijnde een 19de-eeuws herenhuis met typerende enkelhuisplattegrond en aansluitende poort; het interieur bevat een grote traphal en een enfilade van salon en eetkamer in Franse stijlen, met nog deels bewaarde kleurstelling.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Neoclassicistisch herenhuis

Groeningestraat 5 (Kortrijk)
Beeldbepalend herenhuis met 19de-eeuws uitzicht maar vermoedelijk met oudere kern. Beschermd als monument bij M.B. van 21.08.2003. In oorsprong U-vormig grondplan, zie primitief kadasterplan (1835). In 1875 naar achter toe uitgebreid waardoor een L-vorm ontstaat.