Beschermd monument

Neoclassicistisch burgerhuis

Beschermd monument van 21-08-2003 tot heden

ID: 13147   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13147

Besluiten

Straten met begijnhofpark, herenhuizen, woonhuis, Vlaams Huis, Groeningeabdij en begijnenhuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 21-08-2003  ID: 4077

Beschrijving

Het neoclassicistisch burgerhuis is beschermd als monument.Waarden

Het herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een woonhuis met 18de-eeuwse interieurelementen zoals een trap met trappaal met rocaillesnijwerk. Het huis heeft ook fraaie interieurelementen toegevoegd bij de renovatie in 1922 zoals de aankleding van de woonkamer en de inrichting van de veranda.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een 18de-eeuws woonhuis, mogelijk met oudere kern, met deels behouden 18de-eeuws interieur zoals onder meer de trap en de deuren op de tweede bouwlaag. Het woonhuis bewaart ook een opvallende kelder met graatgewelf gecombineerd met een lange gang met tongewelf; het dakspant is eveneens origineel.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een 18de-eeuws woonhuis, mogelijk met oudere kern, dat toebehoorde aan het kapittel van de nabijgelegen Onze-Lieve-Vrouwekerk en door een kanunnik werd bewoond.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Neoclassicistisch burgerhuis

Groeningestraat 7 (Kortrijk)
Vermoedelijk 18de-eeuws woonhuis, mogelijk met oudere kern, dat toebehoorde aan het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en door een kanunnik werd bewoond. Beschermd als monument bij M.B. van 21.08.2003.