Hoeve Oosthove: hoeve, walgracht en poel

Beschermd monument van 22-10-2001 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ledegem
Deelgemeente Ledegem
Straat Sint-Eloois-Winkelstraat
Locatie Sint-Eloois-Winkelstraat 112 (Ledegem)
Alternatieve naam 't Goed te Wulfsdamme: hoeve, walgracht en poel

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/36010/623.1
  • OW001475

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Oosthove

Sint-Eloois-Winkelstraat 112, Ledegem (West-Vlaanderen)

Hoeve Oosthove, een semi-gesloten hoeve, was oorspronkelijk afhankelijk van de Guldenbergabdij te Wevelgem. De afzonderlijke hoevegebouwen bewaren een gaaf laat-18de- of vroeg-19de-eeuws volume en detaillering. Bij de erfoprit bevindt zich een kapel.

Beschrijving

Hoeve Oosthove, gelegen langs de Sint-Elooiswinkelstraat te Ledegem, is beschermd als monument. De bescherming omvat de boerenwoning, het poortgebouw, de koeienstal, de paardenstal, de schuur en het wagenhuis rond het erf met mestvaalt, het bewaarde tracé van de omwalling en de poel voor de hoeve. De omgeving van de hoeve is beschermd als dorpsgezicht, de kapel bij de erfoprit als monument.

Waarden

De hoeve Oosthove, zijnde erf met bewaarde kasseistukken en mestvaalt, omwalling (waar de omwalling gedempt is wordt het nog zichtbare tracé als uitgangspunt genomen), poortgebouw, koeienstal, boerenhuis, paardenstal, schuur en wagenhuis, evenals de poel voor de hoeve, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als symbool van de belangrijke heerlijkheid Oosthove, afhankelijk van de Guldenbergabdij te Wevelgem; oudste archiefreferentie in 1236 waarbij de heerlijkheid verkocht wordt aan genoemde abdij.
Als gaaf bewaard voorbeeld van een grotendeels 18de-eeuwse semi-gesloten hoeve, met witgeschilderd poortgebouw.
De afzonderlijke hoevegebouwen bewaren een gaaf laat-18de- of vroeg-19de-eeuws volume en detaillering. Het boerenhuis bewaart authentieke interieurelementen; de voormalige personeelskeuken getuigt van de vroegere sociale verhoudingen op het erf. Het wagenhuis is een eenvoudig 19de-eeuws volume.
Als mogelijk circa 1778 uitgegraven poel ten behoeve van een veldoven bij de herbouw van de hoeve.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.