Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Oosthove: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-10-2001 tot heden

ID
13152
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13152

Besluiten

Hoeves met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-10-2001  ID: 3764

Beschrijving

De omgeving van hoeve Oosthove, gelegen langs de Sint-Elooiswinkelstraat te Ledegem, is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de omliggende landbouwgronden en de poel voor de hoeve. De als monument beschermde hoevegebouwen en de kapel maken geen deel uit van de bescherming.Waarden

Enkele omliggende weilanden en akkers van hoeve Oosthove zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Als site teruggaand op het foncier van de heerlijkheid Oosthove, als landschappelijk gegeven reeds aangeduid op 18de-eeuws kaartmateriaal.
Als verbindend element tussen de als monumenten beschermde historische erf enerzijds en de poel en de kapel anderzijds.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Oosthove

Sint-Eloois-Winkelstraat 112 (Ledegem)
Hoeve Oosthove, een semi-gesloten hoeve, was oorspronkelijk afhankelijk van de Guldenbergabdij te Wevelgem. De afzonderlijke hoevegebouwen bewaren een gaaf laat-18de- of vroeg-19de-eeuws volume en detaillering. Bij de erfoprit bevindt zich een kapel.