Beschermd monument

Vlaams Huis

Beschermd monument van 21-08-2003 tot heden

ID
13163
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13163

Besluiten

Straten met begijnhofpark, herenhuizen, woonhuis, Vlaams Huis, Groeningeabdij en begijnenhuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 21-08-2003  ID: 4077

Beschrijving

Het Vlaams Huis is beschermd als monument.Waarden

Het Vlaams Huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Het kan aanzien worden als de belangrijkste vooroorlogse realisatie van Richard Acke.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gesamtkunstwerk waarin architect R. Acke het architecturale op zich nam en zijn broer V. Acke de interieuraankleding, waaronder de nog vrij gaafbewaarde gelagzaal. Dit vooroorlogs pand vormt een vrij sober maar monumentaal genootschapslokaal beïnvloed door de Arts & Crafts en door de vormentaal van Berlage. De architecturale waarde van het pand werd van bij zijn ontstaan erkend, het verscheen in de contemporaine tijdschriften La Cité en de Bouwgids.

sociaal-culturele waarde

Als verenigingslokaal voor de 'Vlaamse Wacht', waarin onder meer belangrijke kunstenaars gegroepeerd waren. In dit pand werden tentoonstellingen van belangrijke Vlaamse kunstenaars gehouden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vlaams Huis

Groeningestraat 19 (Kortrijk)
Zogenaamd "Vlaams Huis", zie gevelsteen, van 1912 naar ontwerp van R. Acke (Kortrijk) in opdracht van "de Vlaamsche Wacht van Kortrijk". Beschemrd als monument bij M.B. van 21.08.2003.