Houten calvarie Klarewal

Beschermd monument van 23-04-1985 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Alveringem
Straat Klarewal
Locatie Klarewal zonder nummer (Alveringem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38002/313.1
  • OW000060

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Houten calvarie Klarewal

Klarewal zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

Houten calvarie, gelegen aan de oprit van twee hoeven. Gekruisigde Christus onder luifel, in neogotische stijl.

Beknopte karakterisering

Typologiecalvariebergen
Stijlneogotiek

Beschrijving

De houten calvarie, gelegen aan de oprit van twee hoeven te Alveringem, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde, volkskundige waarde en artistieke waarde van de houten calvarie als volgt werden gemotiveerd:

”Historisch-volkskundige waarde, als zijde een representatieve uiting van volksgeloof;

Artistieke-volkskundige waarde, gezien de beschilderde wand en tekstbanderollen. Deze houten calvarie met gepolychromeerde Christusfiguur en houten kruis met neogotische inslag, is de enige calvarie in het arrondissement Veurne die dergelijke tekstbanderollen ter ere Gods draagt.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000475, Klarewal, Calvarie, advies KCML (1985).

Waarden

Houten calvarie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

volkskundige waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.