Beschermd monument

Houten calvarie Klarewal

Beschermd monument van tot heden

ID
13168
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13168

Besluiten

Houten calvarie Klarewal
definitieve beschermingsbesluiten: 23-04-1985  ID: 2035

Beschrijving

De houten calvarie, gelegen aan de oprit van twee hoeven te Alveringem, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde, volkskundige waarde en artistieke waarde van de houten calvarie als volgt werden gemotiveerd:

”Historisch-volkskundige waarde, als zijde een representatieve uiting van volksgeloof;

Artistieke-volkskundige waarde, gezien de beschilderde wand en tekstbanderollen. Deze houten calvarie met gepolychromeerde Christusfiguur en houten kruis met neogotische inslag, is de enige calvarie in het arrondissement Veurne die dergelijke tekstbanderollen ter ere Gods draagt.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000475, Klarewal, Calvarie, advies KCML (1985).


Waarden

Houten calvarie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Houten calvarie Klarewal

Klarewal zonder nummer (Alveringem)
Houten calvarie, gelegen aan de oprit van twee hoeven. Gekruisigde Christus onder luifel, in neogotische stijl.