Beschermd monument

Gebouwencomplex: herenhuis, brouwerswoning en kapel

Beschermd monument van 21-08-2003 tot heden
ID: 13173   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13173

Besluiten

Straten met begijnhofpark, herenhuizen, woonhuis, Vlaams Huis, Groeningeabdij en begijnenhuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 21-08-2003  ID: 4077

Beschrijving

Een deel van het gebouwencomplex is beschermd als monument. De bescherming omvat het 18de-eeuwse huis Chomé, de voormalige brouwerswoning van Vandermaele-Valcke en de neobarokke kapel van de zusters Paulinen.


Waarden

Het Instituut Ten Broele is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als een belangrijke historische site sinds de 15de-16de eeuw, die in de 16de eeuw dienst deed als refuge voor het Cisterciënserklooster van Wevelgem en die vanaf de eerste helft van de 19de eeuw verbonden is aan de orde van de H. Vincentius a Paulo die aldaar instaat voor het onderwijs.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het huis Chomé als zijnde een rococopand gebouwd tussen 1761 en 1765 in opdracht van het Kapittel van Onze-Lieve-Vrouw voor de kanunniken. Het pand omvat een waardevol rococointerieur, maar is sinds 1947 verbonden met de voormalige brouwerswoning van Vandemaele-Valcke, van de brouwerij 'de Krone' door een gemeenschappelijk gevelparement. Dit laatste huis behield ten dele de oorspronkelijk interne structuur hetgeen blijkt uit de gestucte moerbalken soms voorzien van een balkslof;
De neobarokke kapel omwille van het gaaf bewaarde exterieur en interieur;
Het geheel is beeldbepalend in het straatbeeld van de Groeningestraat.

sociaal-culturele waarde

Als gebouwen die een belangrijke rol speelden in de religieuze en de onderwijsgeschiedenis van Kortrijk in het algemeen en van de Groeningestraat in het bijzonder;
Het huis Chomé als zijnde een 18de-eeuws woonhuis gebouwd tussen 1761 en 1765 in opdracht van het Kapittel van Onze-Lieve-Vrouw voor de kanunniken en aldus nauw verbonden met de nabij gelegen Onze-Lieve-Vrouwkerk, het huis maakt heden deel uit van het klooster van de congregatie van de H. Vincentius à Paulo;
De voormalige brouwerswoning als zijnde een herenhuis dat geïntegreerd werd in het klooster.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Gebouwencomplex

Groeningestraat 1 (Kortrijk)
Instituut ten Broele met klooster van Heilige Vincentius à Paulo en kapel. Oorspronkelijk mote met 15de-16de-eeuws huis, eigendom van de heren van Vichte, in 1584 kreeg de abdis van het cisterciënzerklooster van Wevelgem er de amortisatie van.