Beschermd monument

Britse militaire begraafplaats Poelcapelle British Cemetery

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden

ID
13177
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13177

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
wijzigingsbesluiten, opheffingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5652

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Poelcapelle British Cemetery is beschermd als monument. De bescherming omvat de begraafplaats inclusief alle beplantingen, het toegangsgebouw met hekwerk, de omheiningsmuur met hekwerk, het Cross of Sacrifice, de Stone of Remembrance, de schuilgebouwen en de dienstgebouwen.Waarden

De Britse militaire begraafplaats Poelcapelle British Cemetery is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde: Met 7478 doden uit de Eerste Wereldoorlog is Poelcapelle British Cemetery de derde grootste Britse militaire begraafplaats in Vlaanderen. Het is een verzamelbegraafplaats, die vanaf 1919 werd aangelegd door de concentratie van verspreide graven uit de omliggende slagvelden en door de ontruiming van kleine begraafplaatsen. Meer dan 80% van de doden die hier begraven liggen, kon niet meer geĆÆdentificeerd worden. Hoewel enkele perken veel doden uit 1914 en 1915 bevatten, stierf de overgrote meerderheid in de tweede helft van 1917 en dan vooral in oktober (Derde Slag bij leper). Voor een aantal van hen werd een 'special memorial' opgericht, omdat aangenomen wordt dat ze hier onder een naamloos graf begraven liggen, of omdat hun graf op de oorspronkelijke begraafplaats niet meer teruggevonden kon worden.
Poelcapelle British Cemetery wordt vooral druk bezocht omwille van het graf van Pte. John Condon, die omwille van zijn vermeende jeugdige leeftijd - "Age 14" - de jongste Brit zou zijn die in de oorlog gestorven is. Recent historisch onderzoek trekt dit echter in twijfel.

artistieke waarde

artistieke en historische, in casu architectuurhistorische waarde: Grote begraafplaats ontworpen door Ch. Holden en Captain W.C.Von Berg. met monumentaal toegangsgebouw, bestaande uit een hoog poortgebouw met inspringende rondbogige doorgang met hoog smeedijzeren hekken, die geflankeerd wordt door twee lagere zijvertrekken. Net zoals de omheiningsmuur is het toegangsgebouw opgetrokken uit rode baksteen en afgewerkt met witte natuursteen.
De 'Stone of Remembrance' staat centraal vooraan op de begraafplaats, in een lagergelegen perk met rondgebogen motieven in witte natuursteen. Erachter staat het 'Cross of Sacrifice'. De graven zijn regelmatig opgesteld over 61 perken. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en bomen, waaronder zilverlinde, populier, paardenkastanje en sierkers.

historische waarde

artistieke en historische, in casu architectuurhistorische waarde: Grote begraafplaats ontworpen door Ch. Holden en Captain W.C.Von Berg. met monumentaal toegangsgebouw, bestaande uit een hoog poortgebouw met inspringende rondbogige doorgang met hoog smeedijzeren hekken, die geflankeerd wordt door twee lagere zijvertrekken. Net zoals de omheiningsmuur is het toegangsgebouw opgetrokken uit rode baksteen en afgewerkt met witte natuursteen.
De 'Stone of Remembrance' staat centraal vooraan op de begraafplaats, in een lagergelegen perk met rondgebogen motieven in witte natuursteen. Erachter staat het 'Cross of Sacrifice'. De graven zijn regelmatig opgesteld over 61 perken. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en bomen, waaronder zilverlinde, populier, paardenkastanje en sierkers.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Britse militaire begraafplaats Poelcapelle British Cemetery

Brugseweg zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
Britse militaire begraafplaats, aangelegd door de concentratie van verspreide graven uit de omliggende slagvelden en door de ontruiming van kleine begraafplaatsen die naar hier werden overgebracht.