Pastorie Sint-Petrusparochie

Beschermd monument van 13-06-1986 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Gijverinkhove
Straat Bellestraat
Locatie Bellestraat 12 (Alveringem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38002/324.1
  • OW000074

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Petrusparochie

Bellestraat 12, Alveringem (West-Vlaanderen)

Mooi ingeplant ten oosten van de kerk. Gelegen in een nog grotendeels omwalde tuin. Ten westen, toegangspoortje onder luifel.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Petrusparochie te Gijverinkhove, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van de pastorie als volgt werd gemotiveerd: ”als zijnde een representatief voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven - in een goede bouwfysische toestand - pastorie uit de tweede helft van de 18de eeuw in het arrondissement Veurne.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000516, Pastorie en onmiddellijke omgeving, advies KCML (1986).

Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.