Beschermd monument

Pastorie Sint-Petrusparochie

Beschermd monument van 13-06-1986 tot heden
ID: 13180   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13180

Besluiten

Pastorie Sint-Petrusparochie
definitieve beschermingsbesluiten: 13-06-1986  ID: 2156

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Petrusparochie te Gijverinkhove, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van de pastorie als volgt werd gemotiveerd: ”als zijnde een representatief voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven - in een goede bouwfysische toestand - pastorie uit de tweede helft van de 18de eeuw in het arrondissement Veurne.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000516, Pastorie en onmiddellijke omgeving, advies KCML (1986).


Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Petrusparochie

Bellestraat 12 (Alveringem)
Mooi ingeplant ten oosten van de kerk. Gelegen in een nog grotendeels omwalde tuin. Ten westen, toegangspoortje onder luifel.