Beschermd monument

Perrebrouckkapel

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden

ID
13188
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13188

Besluiten

Geografisch pakket Bellegem
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4238

Beschrijving

De Perrebrouckkapel is beschermd als monument.Waarden

De veldkapel, gelegen bij de erfoprit van de hoeve zogenaamd Te Perrebroeck, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaarde veldkapel, daterend uit 1927 met wandbeschildering, getypeerd door verzorgd materiaalgebruik, waaronder leien en rode baksteen afgewisseld met arduin.

volkskundige waarde

Als zijnde een kenmerkend voorbeeld van een wegkapel, gebouwd in 1927 op privé-initiatief van Zulma Octavie Libberecht. De kapel is een getuige van volksdevotie, meer bepaald van het gebruik om nabij de hofsteden een kapel op te richten uit dankbaarheid en/of om de site van onheil te vrijwaren.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Perrebrouckkapel

Grotestraat 2 (Kortrijk)
* Grotestraat nr. 2. Zg. Perrebrouckkapel gelegen bij de erfoprit van de hoeve "Te Perrebrouck", thans sterk verbouwd. Kapel beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. Kapel van 1927, vermoedelijk opgetrokken op de plaats waar voorheen een sterk vervallen bedehuisje stond op initiatief van Zulma Octavie Libberecht (1881-1948), zuster van Aloïs Libberecht, uitbater van de hoeve van