Beschermd monument

Hoeve Goed te Brasseye

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden

ID
13190
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13190

Besluiten

Geografisch pakket Bellegem
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4238

Beschrijving

De hoeve Goed te Brasseye is beschermd als monument. De bescherming omvat het woonhuis, poortgebouw, drie stalvleugels, driedubbele dwarsschuur en de deels bewaarde omwalling.Waarden

De hoeve zogenaamd te Brasseye, bestaande uit een woonhuis, poortgebouw, drie stalvleugels, driedubbele dwarsschuur en de deels bewaarde omwalling, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde één van de oudst bekende hoeves van de streek, voor het eerst vermeld in een kwijtschrift van 1391. De hoeve vormde het centrum van de heerlijkheid van Brasseye. De samenstelling ervan gaat grotendeels terug tot de situatie die is weergegeven op de kaart van het landboek van Bellegem (1769) en de Ferrariskaart (1770-1778);
Als zijnde een hoeve die vanaf de 16de eeuw tot in het midden van de 18de eeuw in het bezit was van de adellijke familie De Croy.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een hoeve bestaande uit een 18de-eeuws woonhuis, een 18de-eeuwse driedubbele dwarsschuur als meest opvallende element, drie 18de-eeuwse stalvleugels en een deels bewaarde omwalling, als zijnde de directe, ermee verbonden visuele omgeving;
Als zijnde een hoeve met typische gesloten vorm met vierkante opstelling, kenmerkend voor het zuiden van West-Vlaanderen en veel voorkomend ten zuiden van Kortrijk.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een gaaf bewaarde historische woonvorm, typerend voor een landelijke gemeente, met name een hoeve gericht op landbouw en veeteelt, gelegen in een in hoofdzaak van landbouw levende gemeente;
Als zijnde een hoeve die door zijn monumentale driedubbele dwarsschuur een visueel baken vormt in de omgeving.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Goed te Brasseye

Grotestraat 4 (Kortrijk)
* Grotestraat nr. 4. Historische hoeve, tevens één van de belangrijkste hoeves van Bellegem, zogenaamd "Goed te Brasseye", ook "Groot Hof" genoemd. Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. De historische naam Brasseye komt voor het eerst voor in een kwijtschrift van 13 oktober 1391. De hoeve vormde het centrum van de gelijknamige heerlijkheid van Brasseye. De hoeve wordt afgebe