Beschermd monument

Pastorie Sint-Mildredaparochie

Beschermd monument van 23-04-1985 tot heden
ID: 13191   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13191

Besluiten

Pastorie Sint-Mildrethaparochie en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-04-1985  ID: 2036

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Mildredaparochie te Izenberge, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde en artistieke waarde van de pastorie als volgt werden gemotiveerd:

”(architectuur-) historische waarde: als zijnde een representatief en waardevol voorbeeld van een landelijke pastorie uit de tweede helft van de 18de eeuw in het arrondissement Veurne;

(kunst-) historische en artistieke waarde: de verschillende vertrekken zijn gestoffeerd met gaaf bewaarde, eenvoudige versierde schouwmantels in lijst- en stucwerk. De plafonds in de eetplaats en bureau hebben nog hun oorspronkelijk lijstwerk behouden.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000476, Pastoriedreef 2, pastorie en omgeving, advies KCML (1985).

Waarden

Pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Pastorie Sint-Mildredaparochie

Pastoriedreef 2 (Alveringem)
Pastorie, gelegen midden een nog grotendeels omwalde tuin, toegankelijk ten zuiden naast garage, en ten westen via kleine, gemetselde brug en een met bakstenen verhard wegeltje.