Pastorie Sint-Mildredaparochie

Beschermd monument van 23-04-1985 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Izenberge
Straat Pastoriedreef
Locatie Pastoriedreef 2 (Alveringem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38002/742.1
  • OW000048

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Pastorie Sint-Mildredaparochie

Pastoriedreef 2, Alveringem (West-Vlaanderen)

Pastorie, gelegen midden een nog grotendeels omwalde tuin, toegankelijk ten zuiden naast garage, en ten westen via kleine, gemetselde brug en een met bakstenen verhard wegeltje.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Mildredaparochie te Izenberge, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde en artistieke waarde van de pastorie als volgt werden gemotiveerd:

”(architectuur-) historische waarde: als zijnde een representatief en waardevol voorbeeld van een landelijke pastorie uit de tweede helft van de 18de eeuw in het arrondissement Veurne;

(kunst-) historische en artistieke waarde: de verschillende vertrekken zijn gestoffeerd met gaaf bewaarde, eenvoudige versierde schouwmantels in lijst- en stucwerk. De plafonds in de eetplaats en bureau hebben nog hun oorspronkelijk lijstwerk behouden.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000476, Pastoriedreef 2, pastorie en omgeving, advies KCML (1985).

Waarden

Pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.