Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Hofstede Inghels met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 18-06-1985 tot heden

ID: 13200   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13200

Besluiten

Hofstede Inghels en omgeving met hoevegebouwen rond erf en resten van omwalling
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 18-06-1985  ID: 2056

Beschrijving

De bescherming omvat de hoeve Hofstede Inghels met de onmiddellijke omgeving. Binnen deze afbakening is de boerenwoning met zijvleugel van de hoeve Hofstede Inghels als monument beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke waarde en historische waarde van het dorpsgezicht als volgt werd gemotiveerd: "De groepering van de hoevegebouwen rond het erf met de resten van de vroegere omwalling als begrenzing, heeft een niet te onderschatten landschappelijke waarde als beeldbepalende component bij de hofstede. De openheid van de site in de lintbebouwing is visueel belangrijk bij het monument en in het dorpsbeeld. De bewaard gebleven resten van de voormalige omwalling zijn historisch waardevol en visueel belangrijk binnen de site van de hoeve."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000486, Hofstede Inghels met onmiddellijke omgeving, advies KCML (1985).


Waarden

De onmiddellijke omgeving van de hofstede Inghels met de groepering van de hoevegebouwen rond het erf en de resten van de vroegere omwalling als begrenzing is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Hofstede Inghels

Beverenstraat 19 (Alveringem)
Merkwaardige, doch vervallen en leegstaande hoeve uit de tweede helft van de 16de eeuw tot de eerste helft van de 17de eeuw; U-vormige opstelling van de hoevegebouwen met bakstenen stoep rondom begraasd erf met resten van vroegere omwalling ten noordwesten en noordoosten. Inplanting tussen huizenrij op noordelijke straatzijde.