Beschermd monument

Hoeve Hofstede Inghels: boerenwoning met zijvleugel

Beschermd monument van 18-06-1985 tot heden

ID: 13202   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13202

Besluiten

Hofstede Inghels en omgeving met hoevegebouwen rond erf en resten van omwalling
definitieve beschermingsbesluiten: 18-06-1985  ID: 2056

Beschrijving

De boerenwoning met haakse zijvleugel, behorende tot de hoeve Hofstede Inghels te Leisele, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde, artistieke waarde en volkskundige waarde van de boerenwoning met zijvleugel als volgt werden gemotiveerd:

”(Architectuur-) historische waarde: als representatief voorbeeld van vakwerkbouw in stijl- en regelwerk met jongere bakstenen vullingen uit de tweede helft van de 16de eeuw - eerst helft 17de eeuw, in het Houtland. De fraaie laatgotische linkerzijpuntgevel met zogenaamde Brugse travee, is een typisch voorbeeld van een verder doorleven van de regionale Vlaamse-renaissancestijl van het einde van de 16de eeuw tot in de 18de eeuw. De haakse zijvleugel vormt een historische eenheid met het noordwest gelegen boerenhuis;

Artistieke en volkskundige waarde: de moerbalk van de voutekamer wordt gestut door beschilderde houten narrenfiguren of consoles met loofwerk.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000486, Hofstede Inghels met onmiddellijke omgeving, advies KCML (1985).


Waarden

Hofstede Inghels (boerenhuis met haakse zijvleugel) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Hofstede Inghels

Beverenstraat 19 (Alveringem)
Merkwaardige, doch vervallen en leegstaande hoeve uit de tweede helft van de 16de eeuw tot de eerste helft van de 17de eeuw; U-vormige opstelling van de hoevegebouwen met bakstenen stoep rondom begraasd erf met resten van vroegere omwalling ten noordwesten en noordoosten. Inplanting tussen huizenrij op noordelijke straatzijde.