Beschermd monument

Foulonskapel

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden

ID: 13203   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13203

Besluiten

Geografisch pakket Bellegem
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4238

Beschrijving

De Foulonskapel is beschermd als monument.Waarden

De veldkapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaarde neogotische kapel, daterend uit 1884 (zie opschrift in arduin), getypeerd door verzorgd materiaalgebruik, waaronder leien, rode baksteen en het decoratieve metselwerk.

volkskundige waarde

Als zijnde een kenmerkend voorbeeld van een neogotische kapel, gebouwd in 1884 op privé-initiatief van de familie van Jean-Baptiste Foulon, in het kader van de nog steeds levende volksdevotie voor Maria;
Als zijnde oude en vrome getuigenissen van volksdevotie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Foulonskapel

Manpadstraat zonder nummer (Kortrijk)
Grote neogotische veldkapel van rode baksteen onder een leien zadeldak bekroond door ijzeren kruis.