Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve met losse bestanddelen: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 18-06-1985 tot heden

ID
13204
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13204

Beschrijving

De onmiddellijke omgeving van de hoeve met losse bestanddelen te Oeren, is beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de onmiddellijke omgeving van de als monument voorgestelde boerenhuis en dwarsschuur, met name de overige hoevegebouwen, op het neerhof, de omwalling en de omliggende weiden, als volgt werd gemotiveerd: ”gezien de gaafheid van de site en de bewaard gebleven omwalling."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000487, Hofstede en onmiddellijke omgeving, advies KCML (1985).


Waarden

De onmiddellijke omgeving van het boerenhuis en de dwarsschuur is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Oerenstraat 20 (Alveringem)
Ten westen van kerk gelegen hoeve met losse bestanddelen, midden de poldervlakte. Boerenhuis op omwalde terp, bereikbaar via een tweeledige boogbrug van baksteen, gemarkeerd door vierkante pijlers met vlakke dekplaat.