Hoeve met losse bestanddelen: dwarsschuur

Beschermd monument van 18-06-1985 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Oeren
Straat Oerenstraat
Locatie Oerenstraat 20 (Alveringem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38002/323.1
  • 4.01/38002/777.1
  • OW000067

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Hoeve met losse bestanddelen

Oerenstraat 20, Alveringem (West-Vlaanderen)

Ten westen van kerk gelegen hoeve met losse bestanddelen, midden de poldervlakte. Boerenhuis op omwalde terp, bereikbaar via een tweeledige boogbrug van baksteen, gemarkeerd door vierkante pijlers met vlakke dekplaat.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De dwarsschuur behorende tot de hoeve met losse bestanddelen te Oeren, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en industrieel-archeologische waarde van de dwarsschuur gelegen bij de hoeve, als volgt werden gemotiveerd: "Pre-industriële en (architectuur-) historische waarde: de dwarsschuur, gelegen bij de hoeve, gezien de behouden structuur, zijn gaaf bewaard volume en de behouden materialen en gezien zijn belang in de ontwikkeling van de houtbouw."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000487, Hofstede en onmiddellijke omgeving, advies KCML (1985).

Waarden

Dwarsschuur gelegen bij hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.