Beschermd monument

Hoeve met losse bestanddelen: dwarsschuur

Beschermd monument van 18-06-1985 tot heden
ID: 13205   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13205

Beschrijving

De dwarsschuur behorende tot de hoeve met losse bestanddelen te Oeren, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en industrieel-archeologische waarde van de dwarsschuur gelegen bij de hoeve, als volgt werden gemotiveerd: "Pre-industriƫle en (architectuur-) historische waarde: de dwarsschuur, gelegen bij de hoeve, gezien de behouden structuur, zijn gaaf bewaard volume en de behouden materialen en gezien zijn belang in de ontwikkeling van de houtbouw."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000487, Hofstede en onmiddellijke omgeving, advies KCML (1985).


Waarden

Dwarsschuur gelegen bij hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Oerenstraat 20 (Alveringem)
Ten westen van kerk gelegen hoeve met losse bestanddelen, midden de poldervlakte. Boerenhuis op omwalde terp, bereikbaar via een tweeledige boogbrug van baksteen, gemarkeerd door vierkante pijlers met vlakke dekplaat.