Priorij van de beggarden

Beschermd monument van 07-04-1995 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tienen
Deelgemeente Tienen
Straat Beggaardenstraat
Locatie Beggaardenstraat 20-22 (Tienen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24107/112.1
  • 4.01/24107/173.1
  • DB000819
  • OB001794

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Priorij van de beggarden met ommuurde tuin

Beggaardenstraat 18-24, Tienen (Vlaams-Brabant)

De classicistisch gebouw, opgetrokken op de plaats van het circa 1276 gebouwde beggardenklooster, in de 18de eeuw werden de oude gebouwen gesloopt en vervangen door een priorij.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de voormalige priorij van de beggarden.

Waarden

De voormalige priorij van de beggarden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als 18de-eeuwse priorij, gebouwd ten plaatse van het circa 1276 gebouwde Beggardenklooster, ten zuiden van de eerste omwalling in de onmiddellijke omgeving van de Gete en de Mene.

artistieke waarde

Als een gaaf bewaard voorbeeld van een uit de tweede helft van de 18de eeuw daterende priorij in de vorm van een ruim, classicistisch opgevat breedhuis in bak- en kalkzandsteen met schilddak en een driehoekige frontonbekroning en een verzorgde Louis XV-geïnspireerde binneninrichting.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.