Beschermd monument

Priorij van de beggarden

Beschermd monument van 07-04-1995 tot heden

ID: 1321   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1321

Besluiten

Priorij van de beggarden met ommuurde tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 07-04-1995  ID: 2851

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de voormalige priorij van de beggarden.Waarden

De voormalige priorij van de beggarden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als 18de-eeuwse priorij, gebouwd ten plaatse van het circa 1276 gebouwde Beggardenklooster, ten zuiden van de eerste omwalling in de onmiddellijke omgeving van de Gete en de Mene.

artistieke waarde

Als een gaaf bewaard voorbeeld van een uit de tweede helft van de 18de eeuw daterende priorij in de vorm van een ruim, classicistisch opgevat breedhuis in bak- en kalkzandsteen met schilddak en een driehoekige frontonbekroning en een verzorgde Louis XV-geïnspireerde binneninrichting.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Priorij van de beggarden met ommuurde tuin

Beggaardenstraat 18-24 (Tienen)
De classicistische priorij, opgetrokken op de plaats van het circa 1276 gebouwde beggardenklooster, vormt het enige overblijfsel van vroegere, uitgestrekte kloosterdomein.