Beschermd monument

Hoeve Eversam: boerenwoning met hekwerk

Beschermd monument van 11-09-1986 tot heden
ID: 13215   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13215

Besluiten

Boerenhuis Eversam
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1986  ID: 2205

Beschrijving

De boerenwoning met smeedijzeren hekwerk met hekstijlen van de hofstede Eversam te Stavele, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde, sociaal-culturele waarde, architectuurhistorische waarde en artistieke waarde van de boerenwoning met smeedijzeren hek met hekstijlen van de hofstede Eversam als volgt werden gemotiveerd:

”Door de historische waarde en sociaal-culturele waarde als voormalige abdijhoeve van de verdwenen abdij Eversam. Tevens omwille van de architectuur-historische waarde als representatieve getuigenis van de oorspronkelijke bouwtrant van het Houtland uit de 18de eeuw. Tevens omwille van de artistieke waarde, gezien het mooie volume en materiaalgebruik.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000517, Hofstede Eversam, advies KCML (1986).

Waarden

Het boerenhuis-woonhuis met smeedijzeren hekwerk met hekstijlen van de hofstede Eversam is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

sociaal-culturele waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Eversam

Eversamstraat 10 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde (zie rest van wal ten oosten) hoeve, zogenaamd "Eversam", met losse bestanddelen, waarvan de naam verwijst naar voormalige hofstede, eens deel uitmakend van de ten noorden ervan gesitueerde historische abdij van Eversam, aldaar gesticht in 1091 door Walbertus, kanunnik van Kassel.