Beschermd monument

Hoeve Eversam: dwarsschuur en stalvleugel

Beschermd monument van 11-09-1986 tot heden
ID: 13217   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13217

Besluiten

Boerenhuis Eversam
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1986  ID: 2205

Beschrijving

De dwarsschuur met inbegrip van de aanleunende stalvleugel van de hofstede Eversam te Stavele, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde en artistieke waarde van de dwarsschuur met inbegrip van de aanleunende stalvleugel als volgt werden gemotiveerd: ”omwille van de historische eenheid die de dwarsschuur met het boerenhuis vormt.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000517, Hofstede Eversam, advies KCML (1986).


Waarden

De dwarsschuur met inbegrip van de aanleunende stalvleugel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Eversam

Eversamstraat 10 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde (zie rest van wal ten oosten) hoeve, zogenaamd "Eversam", met losse bestanddelen, waarvan de naam verwijst naar voormalige hofstede, eens deel uitmakend van de ten noorden ervan gesitueerde historische abdij van Eversam, aldaar gesticht in 1091 door Walbertus, kanunnik van Kassel.