Hoeve Eversam: dwarsschuur en stalvleugel

Beschermd monument van 11-09-1986 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Stavele
Straat Eversamstraat
Locatie Eversamstraat 10 (Alveringem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38002/325.1
  • OW000077

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Eversam

Eversamstraat 10, Alveringem (West-Vlaanderen)

Oorspronkelijk omwalde (zie rest van wal ten oosten) hoeve, zogenaamd "Eversam", met losse bestanddelen, waarvan de naam verwijst naar voormalige hofstede, eens deel uitmakend van de ten noorden ervan gesitueerde historische abdij van Eversam, aldaar gesticht in 1091 door Walbertus, kanunnik van Kassel.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De dwarsschuur met inbegrip van de aanleunende stalvleugel van de hofstede Eversam te Stavele, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde en artistieke waarde van de dwarsschuur met inbegrip van de aanleunende stalvleugel als volgt werden gemotiveerd: ”omwille van de historische eenheid die de dwarsschuur met het boerenhuis vormt.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000517, Hofstede Eversam, advies KCML (1986).

Waarden

De dwarsschuur met inbegrip van de aanleunende stalvleugel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.