Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Coupure en omgeving

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
132189
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/132189

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Oost-Vlaanderen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 01-06-2023  ID: 15002

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

De Coupure wordt afgeboord door bomenrijen van lindes en platanen. De Sint-Agnetabrug en de sluiskom vormen het zuidoostelijke uiteinde van de Coupure waar het kanaal aansluit bij de Leie.

Waarden

architecturale waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-

technische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Coupure en omgeving

Albert Baertsoenkaai, Bijlokekaai, Bijlokestraat, Bijlokevest, Brioolstraat, Contributiestraat, Coupure, Ekkergemstraat, Hospitaalstraat, Iepensteeg, Iepenstraat, Jan van Hembysebolwerk, Krommenelleboog, Lieven de Winnestraat, Lindenlei, Maurice De Weertstraat, Papegaaistraat, Pieter Colpaertsteeg, Roderoestraat, Theresianenstraat, Twaalfkameren, Waldamkaai (Gent)
De Coupure wordt afgeboord door bomenrijen van lindes en platanen. De Sint-Agnetabrug en de sluiskom vormen het zuidoostelijke uiteinde van de Coupure waar het kanaal aansluit bij de Leie.

Is de omvattende vaststelling van

Arbeiderswoningen

Bijlokevest 8 (Gent)
Arbeidershuisjes van vier, twee en drie traveeën met twee bouwlagen en zadeldak (pannen), daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw (?).


Atelier Van den Kerchove

Coupure 625A-H, 627A (Gent)
Een groot deel van het binnenblok tussen Coupure Links, Raas van Gavere-, Heilig-Bloed- en Ekkergemstraat werd vanaf midden 19de eeuw langzamerhand ingenomen door het constructiebedrijf Van den Kerchove. Grote toegangspoort in neobarokstijl, daterend van 1875. Achterin resterende bedrijsgebouwen.


Burgerhuis

Lieven de Winnestraat 31 (Gent)
Lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen met smallere deurtravee. Geglazuurd parement met horizontaal belijnende arduinen banden.


Burgerhuis

Lieven de Winnestraat 8, 8A-E (Gent)
Bepleisterde, onderkelderde lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis

Krommenelleboog 81 (Gent)
Rijhuis naar ontwerp van Julien Rooms van 1906. Geschilderde bakstenen lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen boven een kelderverdieping.


Burgerhuis

Krommenelleboog 79 (Gent)
Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met kelderverdieping onder plat dak, daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Burgerhuis

Coupure 236 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Coupure 168 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, met een gecementeerd gevelparement.


Burgerhuis

Coupure 100 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak met dakkapellen; lijstgevel met neobarokke inslag uit begin 20ste eeuw. Bakstenen gevel gecombineerd met natuursteen.


Burgerhuis

Coupure 94 (Gent)
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak. Lijstgevel met natuurstenen parement in neoclassicistische stijl uit begin 20ste eeuw.


Burgerhuis

Coupure 68 (Gent)
Hoekhuis van twee bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen daterend van 1901 naar ontwerp van L. Morial en A. Tertzweil. Zijgevel uitziend op ommuurde en beboomde tuin. Accent op gecementeerde voorgevel van vier traveeën met sterke neobarok inslag.


Burgerhuis

Coupure 697-701 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met mansardedak met dakkapellen, eclectische bakstenen voorgevel uit eind 19de eeuw.


Burgerhuis

Coupure 693-695 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën en zadeldak, ontpleisterde lijstgevel uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Coupure 623 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met mansardeverdieping en een bepleisterde lijstgevel, daterend van 1841 en voorzien van aanpassingen uit eind 19de - begin 20ste eeuw.


Burgerhuis

Coupure 371 (Gent)
Dubbelhuis van vier traveeën en zadeldak, bepleisterde laat-empiregevel op arduinen onderbouw, van 1851.


Burgerhuis

Coupure 365-367 (Gent)
Dubbelhuis van vier traveeën onder zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw en voorzien van een bepleisterde lijstgevel met vensters in neoclassicistische omlijsting.


Burgerhuis

Coupure 299-303, 303A (Gent)
Neoclassicistische bepleisterde lijstgevel met vier traveeën en zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Coupure 273 (Gent)
Enkelhuis met verspringend aantal traveeën en zadeldak. Gecementeerde art-nouveaugevel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, volgens inscriptie naar ontwerp van architect A. Van Hyfte.


Burgerhuis

Coupure 265 (Gent)
Dubbelhuis van vier traveeën met mansardedak met dakkapellen en oeil-de-boeufs uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Bijlokevest 4 (Gent)
Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen in zakelijke baksteenstijl, uit tweede kwart 20ste eeuw.


Burgerhuis

Lieven de Winnestraat 19 (Gent)
Smal rijhuis van één travee en drie bouwlagen aansluitend bij het hoekhuis, gebouwd naar ontwerp van J. Rooms in 1906.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Coupure 170 (Gent)
Rijhuis verbouwd in neoclassicistische stijl in 1841. Van de bepleisterde lijstgevel met twee bouwlagen zijn enkel de zes rechtertraveeën bewaard. De oorspronkelijke middeltraveeën zijn erkervormig uitgebouwd.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Coupure 126 (Gent)
Onderkelderd burgerhuis met neoclassicistische lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen uit begin 20ste eeuw. Parement van kalkzandsteen met hardsteen.


Burgerhuis in neorococo

Coupure 92 (Gent)
Smal neorococohuis met kalkzandstenen parement van één travee en vier bouwlagen met zadeldak, circa 1900 te dateren.


Burgerhuis ontworpen door Alfons Van de Vijver

Twaalfkameren 47 (Gent)
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met bepleisterde lijstgevel op arduinen plint met vermelding: Van de Vijver Arch. 1908. Horizontale geleding door middel van imitatiebanden, doorlopende geprofileerde, gekorniste onder- en bovendorpels, cordons en hoofdgestel.


Burgerhuis ontworpen door J. De Meyer

Lieven de Winnestraat 16 (Gent)
Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak. Volgens het plintopschrift naar ontwerp van J. De Meyer en te dateren in 1907.


Burgerhuis ontworpen door Urbain Crommen

Lieven de Winnestraat 22 (Gent)
Burgerhuis in art nouveau van drie traveeën en drie bouwlagen, volgens een bouwaanvraag van 1907 naar ontwerp van architect Urbain Crommen, in opdracht van schilder Frans De Budt.


Burgerhuis ontworpen door Victor Horta

Twaalfkameren 49 (Gent)
Burgerhuis met lijstgevel van drie bouwlagen met verspringend aantal traveeën onder zadeldak, samen met nummers 51-53 opgetrokken naar ontwerp van Victor Horta in 1885.


Burgerhuis, gedateerd 1902

Coupure 156 (Gent)
Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak met drie houten dakkapellen met driehoekig fronton, gedateerd anno 1902. Baksteenbouw met gebruik van hardsteen.


Burgerhuizen

Coupure 280-286 (Gent)
Onderkelderde enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevels op arduinen plint.


Burgerhuizen

Coupure 228 (Gent)
Gelijkaardige doch verder uitgewerkte en beter bewaarde huizenrij dan de huizenrij ernaast, met bepleisterde lijstgevels van negen traveeën en drie bouwlagen uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuizen

Coupure 96-98 (Gent)
Burgerhuizen van drie en twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak en bepleisterde lijstgevels in neoclassicistische stijl, uit begin 20ste eeuw.


Burgerhuizen

Coupure 84-86 (Gent)
Woningen met gemeenschappelijke voorgevel van vijf traveeën en drie en twee bouwlagen, circa 1900 te dateren met latere aanpassingswerken. Neoclassicistische bak- en zandsteenarchitectuur.


Burgerhuizen

Coupure 80-82 (Gent)
Enkelhuizen met drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevels met geaccentueerde middentravee.


Burgerhuizen

Coupure 70, 76-78 (Gent)
Drie huizen met lijstgevels van drie traveeën en drie bouwlagen, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuizen

Coupure 381-383 (Gent)
Rijhuizen van drie en één traveeën, oorspronkelijke huizen gebouwd in 1850, doch huidige voorgevelordonnantie en cementering met art-deco-inslag uit tweede kwart 20ste eeuw.


Burgerhuizen

Coupure 373-379 (Gent)
Enkelhuizen van drie traveeën en zadeldak (pannen), bepleisterde lijstgevels respectievelijk daterend van 1850, 1852 en 1849.


Burgerhuizen

Coupure 291-293 (Gent)
In twee huizen verdeeld pand met bepleisterde lijstgevels van samen vier traveeën met zadeldaken, opgetrokken in neoclassicistische stijl in de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuizen

Coupure 615-621, 619A-J (Gent)
Breedhuis, vanouds opgesplitst in twee woningen, van negen traveeën afgedekt door zadeldaken. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand in neoclassicistische stijl van 1841.


Burgerhuizen in eenheidsbebouwing

Coupure 58-62 (Gent)
Eenheidsbebouwing van drie enkelhuizen met drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak en voorzien van lijstgevels, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuizen in neoclassicistische eenheidsbebouwing

Coupure 2-10 (Gent)
Homogene neoclassicistische bebouwing uit het derde kwart van de 19de eeuw. Rijhuizen van het enkelhuistype met bepleisterde en beschilderde lijstgevels van doorgaans vier traveeën met drie bouwlagen onder zadeldaken.


Burgerhuizen ontworpen door Victor Horta

Twaalfkameren 51-53 (Gent)
Enkelhuizen van samen zes traveeën met drie bouwlagen en zadeldak, opgetrokken naar ontwerp van Victor Horta in samenwerking met beeldhouwer Leroy en schilder De Witte, gedateerd en gesigneerd op terracottareliëf 1885.


Café Salon Napoleon

Coupure 497 (Gent)
Breedhuis met voorgevel van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag uitgebouwd als rotonde in neoclassicistische stijl onder koepelvormige afdekking en gecementeerde gevel, daterend van 1842. Café vanouds genaamd Salon Napoleon, vergaderlokaal van de oudstrijders van Napoleon van 1845 tot 1874.


Eclectische eenheidsbebouwing

Lieven de Winnestraat 26-34 (Gent)
Eclectische eenheidsbebouwing van bepleisterde lijstgevels met zeven traveeën en drie bouwlagen, nummer 26 gebouwd volgens bouwaanvraag onder leiding van C. & A. Eggermont in 1907 en nummer 28-34 van 1909, volgens opschrift naar ontwerp van architect A. Van Hyfte.


Eenheidsbebouwing

Coupure 288-294 (Gent)
Eenheidsbebouwing van vier bepleisterde lijstgevels met twee traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Eenheidsbebouwing

Coupure 667-669 (Gent)
Eenheidsbebouwing, oorspronkelijk lijstgevel van zes traveeën, volgens bouwaanvraag daterend van 1839, nummer 667 later één verdieping hoger opgetrokken, nummer 669 voorzien van 20ste-eeuwse gevelcementering.


Eenheidsbebouwing

Coupure 635-639, 643-651 (Gent)
Oorspronkelijk eenheidsbebouwing van twee bouwlagen volgens bouwaanvraag van 1830 en 1832 naar ontwerp van J. Migom.


Eenheidsbebouwing

Coupure 257-263 (Gent)
Eenheidsbebouwing van vier rijhuizen met enkelhuisopstand, in totaal tien traveeën, afgedekt met zadeldaken, uit het laatste kwart van de 19de eeuw.


Eenheidsbebouwing

Coupure 175-177 (Gent)
Restant van een onderkelderde eenheidsbebouwing uit de eerste helft van de 19de eeuw, voorzien van lijstgevels in doorlevende empiretraditie van elk drie traveeën.


Eenheidsbebouwing in laat-empirestijl

Coupure 385-387 (Gent)
Oorspronkelijk eenheidsbebouwing van twee bouwlagen en acht traveeën; bepleisterde voorgevel in laat-empirestijl daterend van 1849, naderhand links één verdieping verhoogd onder mansardedak.


Eenheidsbebouwing ontworpen door J. Migom

Twaalfkameren 87-97 (Gent)
Eenheidsbebouwing naar ontwerp van J. Migom van 1838. Hoekrisalieten van vier en vijf traveeën waartussen lijstgevel van zes traveeën.


Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Lieven de Winnestraat 36-40 (Gent)
Eenheidsbebouwing van drie rijhuizen met één travee en drie bouwlagen, opgetrokken onder leiding van C. en A. Eggermont in 1909 in een sobere baksteenarchitectuur verrijkt met speklagen.


Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Coupure 673-679 (Gent)
Oorspronkelijk symmetrisch opgevatte eenheidsbebouwing van vijf huizen, met aanvankelijk twee bouwlagen, en twintig traveeën, later, met uitzondering van nummer 667 één verdieping verhoogd. Thans gevelwand in laat-empirestijl daterend van 1840.


Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Bijlokestraat 1, Coupure 183-187 (Gent)
Eenheidsbebouwing onder schilddak, met een bepleisterde voor- en zijgevel van respectievelijk negen en twee traveeën.


Eenheidsbebouwingen

Coupure 281-289 (Gent)
Twee types eenheidsbebouwing met respectievelijk zes en negen traveeën en twee en drie bouwlagen onder zadeldaken, bepleisterde lijstgevels uit het tweede en derde kwart van de 19de eeuw.


Ensemble burgerhuizen

Lieven de Winnestraat 62-68 (Gent)
Huizenrij van drie bouwlagen met rechthoekige muuropeningen en gemarkeerd door hoekige erkers met bekronend gietijzeren balkonhek.


Ensemble burgerhuizen

Lieven de Winnestraat 54-60, 60D-F (Gent)
Onderkelderde huizenrij met bepleisterde lijstgevels, in totaal tien traveeën, met drie bouwlagen en zadeldaken.


Ensemble burgerhuizen

Lieven de Winnestraat 42-52 (Gent)
Huizenrij van zes traveeën en drie bouwlagen onder leiding van C. en A. Eggermont van 1905. Baksteenbouw verwerkt met arduin voor plint en speklagen.


Faculteit Landbouwwetenschappen R.U.G.

Coupure 653 (Gent)
Het huidig gebouw opgetrokken uit gele baksteen is van de hand van bouwmeesters August Poppe en Georges Collin, in 1937-40 opgericht op de plaats van de voormalige Provinciale Gevangenis of het zogenaamd "Rasphuis".


Gentse Veeartsenijschool

Casinoplein 23, Coupure 308, 312 (Gent)
De Veeartsenijschool in Gent werd gesticht naar aanleiding van de vernederlandsing van de universiteit in 1930 en werd gebouwd op de plaats van het Casino. Enige getuige van het Casino is een deel van het ijzeren hekwerk aan de Coupure. Ingenieur-architect August Desmet, hoogleraar Architectuur en Urbanisme, kreeg de opdracht nieuwe gebouwen te ontwerpen en opteerde voor afzonderlijke paviljoenen voor de Kliniek van Grote Huisdieren, Kliniek voor Kleine Huisdieren, voor de Instituten voor Pathologie, Farmacodynamica, en Anatomie en Biologie. De bouw startte vanaf 1937 en verliep gespreid tot in de jaren 1950. Door haar concept en inrichting van onder meer de operatiezalen was ze één van de modernste van Europa en lange tijd het schoolvoorbeeld van veterinaire kliniekbouw. De site omvat ook de voormalige Provinciale Hogere Arbeidsschool aan de Coupure en een conciërgewoning en vleugel aan het Casinoplein, naar ontwerp van architect Valentin Vaerwyck uit 1929.


Herenhuis

Coupure 88 (Gent)
Enkelhuis met zes traveeën en drie bouwlagen onder pseudo-mansardedak met dakkapellen. Lijstgevel van bak- en hardsteen in neoclassicistische stijl uit eind 19de eeuw.


Herenhuis

Coupure 52 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel op arduinen plint.


Herenhuis in neoclassicistische stijl

Coupure 54 (Gent)
Herenhuis met neoclassicistische, bepleisterde lijstgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Herenhuis in neorococo

Coupure 102 (Gent)
Neorococo-enkelhuis met vijf traveeën en drie bouwlagen onder pseudomansardedak met vier houten dakkapellen, uit begin 20ste eeuw. Bakstenen gevel met rijk gebruik van Franse steen. Tuin afgesloten met ijzeren rocaillehek. Tuinhuisje geïnspireerd op Normandische vakbouwstijl.


Hoekhuis

Brioolstraat 2-4, Twaalfkameren 99 (Gent)
Hoekhuis uit de 17de of 18de eeuw, twee bouwlagen hoog onder afgewolfd zadeldak. Voorgevel van drie traveeën met houten winkelraam. Verankerde zijgevel met twee traveeën op verschillende bouwlaaghoogte; links deel van twee traveeën aangepast tot afzonderlijke woning. Houten muurkapelletje met Onze-Lieve-Vrouwebeeld, geflankeerd door twee lantarens, volgens Celis beeld van 1771.


Hoekhuis

Lieven de Winnestraat 13-17 (Gent)
Hoekhuis van twee bouwlagen opgetrokken uit baksteen. Gemarkeerd door de sterk afgeronde hoektravee met rond hoektorentje ernaast.


Hoekhuis

Coupure 298 (Gent)
Drie bouwlagen hoog hoekhuis van vier en drie traveeën onder schilddak; ontpleisterde lijstgevels uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Hoekhuis

Coupure 166 (Gent)
Hoekhuis met Lieven de Winnestraat uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bepleisterde lijstgevels van twee bouwlagen met drie traveeën, een afgekante hoektravee met erker en vier traveeën, afgedekt met pseudo-mansardedak.


Hoekhuis

Coupure 64-66 (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen en vier en twee traveeën, uit begin 19de eeuw, voorzien van een bepleisterde voorgevel.


Hoekhuis

Coupure 56 (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen onder schilddak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels van vier en drie traveeën met voorkomen uit de tweede helft van de 19de eeuw. Tuinmuurtje met poort en aanhorigheden in de Iepenstraat.


Hoekhuis

Coupure 359-361 (Gent)
Hoekgebouw van vijf traveeën, afgekante hoektravee en drie traveeën onder afgewolfde zadeldaken en met bepleisterde lijstgevels, oorspronkelijk een huis van twee en een halve bouwlaag daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw, maar aangepast en verhoogd in de tweede helft van de 19de eeuw.


Hoekhuis

Bijlokevest 2 (Gent)
Hoekhuis met de Bijlokestraat, opgetrokken in art-decobaksteenstijl uit jaren 1930. Twee lagere zijtraveeën van twee bouwlagen flankeren de drie hoger opgetrokken hoektraveeën.


Hoekhuis

Coupure 296 (Gent)
Hoekhuis met Twaalfkameren, dat het enige overblijfsel vormt van een magazijn gebouwd in opdracht van Velleman tussen Brioolstraat en Twaalfkameren in 1815. Voormalig linker hoekrisaliet van drie traveeën met rechts, resterende travee van de aanleunende gevelwand en links afgekante hoektravee.


Hoekhuis

Coupure 276 (Gent)
Hoekhuis met Brioolstraat van zes traveeën, drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak; oorspronkelijk deel uitmakend van een complex van vier rijhuizen in opdracht van architect J. Migom en broer gebouwd in 1841.


Hoekhuis in art nouveau

Coupure 300, 300A-E, Papegaaistraat 91-93 (Gent)
Opvallend hoekpand van drie bouwlagen, voorgevel van vier traveeën, afgeschuinde hoektravee en rechter zijgevel van twee traveeën. Bakstenen constructie in art-nouveaustijl, volgens archiefstukken opgetrokken in 1916 naar ontwerp van architect Geo Henderick.


Hoekhuis in empirestijl

Coupure 503-505, 503A, 505A (Gent)
Hoekhuis van zes traveeën, een afgekante hoektravee en drie traveeën onder afgewolfde zadeldaken; opgetrokken in empirestijl in opdracht van architect P.J. Guislain-Fuerison in 1842.


Hoekhuis met koetshuis

Coupure 363, Roderoestraat 2A (Gent)
Hoekhuis met vier en vier traveeën onder afgewolfd zadeldak. Ontpleisterde neoclassicistische lijstgevel naar ontwerp van architect Mor Leonard van 1851. Koetshuis gelegen achterin de ommuurde tuin. Bepleisterde gevel van drie traveeën onder lessenaarsdak, geritmeerd door rondboogarcade.


Instituut Onze-Lieve-Vrouw Visitatie

Coupure 314, Theresianenstraat 34 (Gent)
Klooster- en schoolgebouwen ingeplant op het perceel tussen Rasphuisstraat, Coupure en Theresianenstraat op de plaats van het zogenaamde Hof van Plaisance van de familie Bracq, van 1787. Gesticht in 1854 en opgetrokken naar ontwerp van van J.A. Scheers in neotraditionele stijl; uitgebreid naar het noorden in aangepaste baksteenstijl in de loop van de 19de en 20ste eeuw.


Monument Michael Lustig

Lindenlei (Gent)
Op 8 mei 1998 schonk de joodse gemeenschap dit gedenkteken aan de stad Gent. Het bevindt zich in het parkje naast de Leie. Men herdenkt er de joodse rabbijn Michael Lustig en de Gentse slachtoffers van de holocaust.


Neoclassicistisch hoekhuis

Coupure 278 (Gent)
Hoog hoekhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen uit begin 20ste eeuw, met gecementeerde lijstgevels in neoclassicistische stijl.


Neoclassicistische burgerhuizen

Coupure 120-124 (Gent)
Huizenrij in neo-Lodewijk XVI-stijl uit begin 20ste eeuw. Enkelhuizen van drie, een en twee traveeën met drie bouwlagen en pseudo-mansardedak met dakkapellen en voorzien van een gecementeerd parement.


Pleinbeluik Cité Van de Bossche

Bijlokevest 118-168 (Gent)
Achter een lange en brede open toegang bevindt zich een stemmig en goed onderhouden pleinbeluik op driehoekig grondplan met negentien woningen daterend van 1862. In het midden van het beluik een gemeenschappelijke waterkraan en achteraan het steegbeluik, tegen de blinde muur, een houten neogotisch kapelletje van 1877.


Stadswoning

Twaalfkameren 85A-D (Gent)
Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met bepleisterde voorgevel met empire-inslag, uit eerste helft 19de eeuw. Houten 19de-eeuwse winkelpui met rechterdeur.


Stadswoning

Coupure 304 (Gent)
Huis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, van 1836, voorzien van een ontpleisterde lijstgevel met gecementeerde vensteromlijstingen.


Stadswoning

Coupure 90 (Gent)
Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met geaccentueerde middentravee.


Stadswoning

Coupure 705 (Gent)
Eenvoudige ontpleisterde lijstgevel van drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw.


Stadswoning

Coupure 499 (Gent)
Breedhuis van drie traveeën onder zadeldak; bepleisterde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Coupure 357 (Gent)
Breedhuis van twee traveeën, twee bouwlagen en mezannino onder zadeldak (pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Stadswoningen

Twaalfkameren 101-105 (Gent)
Vermoedelijk vroeger een geheel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, opgesplitst in drie woningen.


Stadswoningen

Twaalfkameren 12-18, 42-44, 48-54, 87-89 (Gent)
Onderkelderde rijhuizen van doorgaans drie traveeën per huis met twee bouwlagen afgedekt met zadeldaken, opgetrokken in eenheidsbebouwing in tweede-derde kwart 19de eeuw, nummers 12-18 huizenrij van in totaal tien traveeën daterend van 1853.


Stadswoningen

Twaalfkameren 4-6, 33-35, 107 (Gent)
Breedhuizen met bepleisterde lijstgevel van twee, drie of vier traveeën per huis en twee bouwlagen afgedekt met zadeldak; nummers 4-6 eenheidsbebouwing daterend van 1833.


Stadswoningen

Krommenelleboog 45-47, 77, 47A-B, 77A-B (Gent)
Huizenrij met gemeenschappelijke voorgevel van negen traveeën, twee bouwlagen onder zadeldak, daterend van 1855-56. Samen met nummer 77 van vijf traveeën breed, gelegen aan weerszijden van een gelijktijdig opgetrokken beluik.


Stadswoningen

Coupure 230-234 (Gent)
Drie rijhuizen met eenvoudige bepleisterde lijstgevel van samen zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit tweede kwart 19de eeuw.


Stadswoningen

Coupure 212-214, 224 (Gent)
Huizenrij met ontpleisterde lijstgevels van samen tien traveeën en drie bouwlagen uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Stadswoningen

Coupure 557-559 (Gent)
Twee enkelhuizen met bepleisterde lijstgevel van zes traveeën met zadeldak, oorspronkelijk deel uitmakend van een grotere gevelwand, gebouwd naar ontwerp van L. Minard in 1844.


Stadswoningen en tuinpaviljoen

Coupure 179-181 (Gent)
Rijhuizen met brede bepleisterde lijstgevel van elf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, opgetrokken in verschillende fasen in de eerste helft van de 19de eeuw. Vierkant tuinpaviljoentje in omheiningsmuur uitziend op Bijlokehof.


Steegbeluik

Krommenelleboog 49-75 (Gent)
Tweezijdig bebouwd steegbeluik met relatief open toegang, opgetrokken in de jaren 1850. Beluikhuizen van twee bouwlagen, twee traveeën volgens repeterend schema onder zadeldak.


Steegbeluik Cité Evrard

Bijlokevest 18-54 (Gent)
In 1860 opgetrokken tweezijdig bebouwd steegbeluik met brede open toegang, van de straat gescheiden door drie gemetselde bogen. Oorspronkelijk woningen van twee bouwlagen, twee traveeën volgens repeterend schema, onder zadeldak.


Steegbeluik Cité Muyskens

Bijlokevest 56-80 (Gent)
Tweezijdig bebouwd steegbeluik met brede open toegang; rechts daterend van 1860, linkerzijde daterend van 1862. Beluikhuizen van twee bouwlagen en twee traveeën volgens repeterend schema, onder zadeldak.


Steegbeluik Cité Muyskens

Bijlokevest 86-116, 116A-P (Gent)
Onbewoonbaar verklaard tweezijdig bebouwd steegbeluik met brede open toegang uit 1865, waarvan de rechterzijde rug-aan-rug opgetrokken werd met de woningen nummers 70-82 van het aanpalend beluik.


Ziekenhuis van de verenigde textielbedrijven

Lieven de Winnestraat 63-65 (Gent)
Gesticht als ziekenhuis van de verenigde textielbedrijven in 1905; omstreeks 1965-66 omgevormd in vrije polikliniek. Baksteenbouw van twee bouwlagen met gebogen gevellijn in de straatbocht.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.