Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Voldersveldhoeve met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 25-11-1985 tot heden

ID
13219
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13219

Besluiten

Voldersveldhoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 25-11-1985  ID: 2116

Beschrijving

De bescherming omvat de Voldersveldhoeve met de onmiddellijke omgeving. Binnen deze afbakening zijn het boerenburgerhuis en de ingangspoort van de Voldersveldhoeve beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de erfgoedwaarde van het dorpsgezicht als volgt werd gemotiveerd: ”Als te vrijwaren natuurlijke omgeving van de hoeve (omwalling, weiland).”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000507, Voldersveldhoeve en omgeving, advies KCML (1985).


Waarden

De onmiddellijke omgeving van de Voldersveldhoeve, met name de omwalling en het weiland, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Voldersveldhoeve

Kruisstraat 14 (Avelgem)
Historische hoeve zogenaamd "Voldersvelthoeve". Poortgebouw en boerenhuis beschermd als monument en omgeving (omwalling en weiland) als dorpsgezicht bij M.B. van 25/11/1985.