Voldersveldhoeve: boerenburgerhuis en ingangspoort

Beschermd monument van 25-11-1985 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Avelgem
Deelgemeente Kerkhove
Straat Kruisstraat
Locatie Kruisstraat 14 (Avelgem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/34003/305.1
  • OW000111

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Voldersveldhoeve

Kruisstraat 14, Avelgem (West-Vlaanderen)

Historische hoeve zogenaamd "Voldersvelthoeve". Poortgebouw en boerenhuis beschermd als monument en omgeving (omwalling en weiland) als dorpsgezicht bij M.B. van 25/11/1985.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De boerenburgerhuis en ingangspoort, behorende tot de Voldersveldhoeve te Kerkhove, zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde en artistieke waarde van de Voldersveldhoeve (woonhuis en ingangspoort) als volgt werd gemotiveerd: ”als kasteelachtige hoeve uit de late 16de- of vroege 17de eeuw in traditionele stijl, met vierkante traptoren."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000507, Voldersveldhoeve en omgeving, advies KCML (1985).

Waarden

Voldersveldhoeve (woonhuis en ingangspoort) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.