Beschermd monument

Couchezmolen

Beschermd monument van 14-04-1944 tot heden

ID
13222
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13222

Besluiten

Houten en stenen windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 14-04-1944  ID: 120

Beschrijving

De bakstenen stellingmolen te Zarren (Kortemark), genaamd Couchezmolen, is beschermd als monument.Waarden

De stenen windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Couchezmolen

Zarren-Lindestraat zonder nummer (Kortemark)
De Couchezmolen is een bakstenen stellingmolen, die vroeger fungeerde als olie- en korenmolen. Vandaag fungeert de molen enkel nog als korenwindmolen. In de molen is een gemeentelijk Molenmuseum ingericht.