Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Pieters met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 28-07-1983 tot heden

ID
13224
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13224

Besluiten

Parochiekerk Sint-Pieter met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-07-1983  ID: 1934

Beschrijving

De Sint-Pieterskerk met haar omgeving te Outrijve, is beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het dorpsgezicht als volgt werden gemotiveerd:

 • "Het sterk gerestaureerde kerkje van Outrijve is gelegen aan de grens van een prachtig landschap gevormd door een kronkelende Schelde-arm en de erachterliggende meersen met populieren op grondgebied Henegouwen. Naast het ommuurde kerkhof is een thans onbebouwd stuk grond gelegen dat als het ware een venster opent op dit landschap;
 • Ten zuiden van de kerk is een vierkanthoeve gelegen die omwille van haar strategische ligging tussen de kerk en het landschap, in het dorpsgezicht dient opgenomen te worden teneinde haar bouwvolumes te beschermen;
 • Tegenover de kerk (noordwesten) is een conglomeraat van kleine arbeidershuisjes gesitueerd, als binnenverkaveling van het bouwblok tussen de kerk en de Doorniksesteenweg. Deze binnenverkaveling voor arbeiderswoningen is typisch voor de dorpen van Zuid-West-Vlaanderen. Het spel van daken (zadel- en mansardedaken), de grillige inplanting, de soms hoog opklimmende bouwdata (18de eeuw) en de kleurigheid van de gevels (wit-rood-oranje-groen) maken het tot een beschermenswaardig stukje folklore;
 • Volgende componenten vormen het te beschermen dorpsgezicht:
  a) de kerk en het ommuurd kerkhof;
  b) onbebouwde percelen aan de Scheldeoever en van waaruit men zicht heeft op het waardevol landschap non-aedificandi;
  c) de vierkanthoeve ten zuiden van de kerk;
  d) de volkse huisjes ten noordwesten van de kerk."

 • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000458, Sint-Pieterskerk en omgeving, advies KCML (1983).


Waarden

De Sint-Pieterskerk, met haar omgeving, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieters met kerkhof

Sint-Pietersstraat zonder nummer (Avelgem)
Kerk en omringend kerkhof beschermd als dorpsgezicht bij B.V.E. van 28/07/1983. Georiƫnteerde dorpskerk binnen een ommuurd kerkhof.