Kasteel Drie Koningen

Beschermd monument van 17-01-1985 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Beernem
Straat Drie Koningen
Locatie Drie Koningen 1 (Beernem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31003/301.1
  • OW000117

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteel Drie Koningen

Drie Koningen 1, Beernem (West-Vlaanderen)

Kasteel zogenaamd "Drie Koningen" beschermd als monument bij MB van 17/01/1985, ingeplant in een ruim omliggend park.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het kasteel Drie Koningen te Beernem, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het kasteel als volgt werden gemotiveerd: ”Het kasteel Drie Koningen is een voorbeeld van een rijk buitenhuis uit het begin van de 19de eeuw, in neoclassicistische stijl opgetrokken in de geest van de Palladiaanse villa's in de bosrijke omgeving van Brugge.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000470, Kasteel Drie Koningen, advies KCML (1985).

Waarden

Het kasteel Drie Koningen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.