Beschermd monument

Kasteel Drie Koningen

Beschermd monument van tot heden

ID
13227
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13227

Besluiten

Kasteel Drie Koningen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-01-1985  ID: 2009

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het kasteel Drie Koningen te Beernem, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het kasteel als volgt werden gemotiveerd: ”Het kasteel Drie Koningen is een voorbeeld van een rijk buitenhuis uit het begin van de 19de eeuw, in neoclassicistische stijl opgetrokken in de geest van de Palladiaanse villa's in de bosrijke omgeving van Brugge.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000470, Kasteel Drie Koningen, advies KCML (1985).


Waarden

Het kasteel Drie Koningen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Drie Koningen

Drie Koningen 1-2, 3, 3A (Beernem)
Imposant kasteel uit 1802 in neoclassicistische stijl met conciërgewoning. Paardenstallen, wagenhuis, koetshuis en hovenierswoning uit de tweede helft van de 19de eeuw. Parkaanleg in landschappelijke stijl met een vijver, solitaire bomen en struikenmassieven, rondgaande paden, ommuurde moestuin en restant van een afsluitingshaag. In het park zijn diverse kleine elementen zoals smeedijzeren hekken, kettingpalen, kruisbeeld en tuinvazen bewaard. Verder nog de koorgevel van een kapel uit 1884, nu herleid tot grafmonument.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.