Beschermd monument

Kasteel Drie Koningen

Beschermd monument van 17-01-1985 tot heden
ID: 13227   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13227

Besluiten

Kasteel Drie Koningen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-01-1985  ID: 2009

Beschrijving

Het kasteel Drie Koningen te Beernem, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het kasteel als volgt werden gemotiveerd: ”Het kasteel Drie Koningen is een voorbeeld van een rijk buitenhuis uit het begin van de 19de eeuw, in neoclassicistische stijl opgetrokken in de geest van de Palladiaanse villa's in de bosrijke omgeving van Brugge.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000470, Kasteel Drie Koningen, advies KCML (1985).

Waarden

Het kasteel Drie Koningen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Drie Koningen

Drie Koningen 1 (Beernem)
Kasteel zogenaamd "Drie Koningen" beschermd als monument bij MB van 17/01/1985, ingeplant in een ruim omliggend park.