Herenhuis

Beschermd monument van 06-02-1990 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Naamsestraat
Locatie Naamsestraat 145-147 (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/109.1
  • 4.01/24062/281.1
  • OB001046

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herenhuis

Naamsestraat 145, Leuven (Vlaams-Brabant)

In het laatste kwart van de 18de eeuw te dateren breedhuis met oudere kern, opgevat als een dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met aandaken.

Beschrijving

Herenhuis te Leuven is beschermd als monument.

Waarden

De aanpalende nummers 145-147 zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.