Pastorie Sint-Kwintensparochie, achterhuis en ommuring

Beschermd monument van 06-02-1990 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Naamsestraat
Locatie Naamsestraat 149 (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/109.1
  • 4.01/24062/280.1
  • OB001045

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie en Armenschool van de Sint-Kwintensparochie

Naamsestraat 149-155, Leuven (Vlaams-Brabant)

Complex in 1546 opgericht en waarin in 1567 de armenschool van de Sint-Kwintensparochie werd ondergebracht. In zijn huidige vorm: ensemble van dertien traveeën en twee bouwlagen onder een doorlopend zadeldak met dakkapellen.

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Kwintensparochie met inbegrip van het achterhuis en de ommuring met torenresten te Leuven, is beschermd als monument.

Waarden

De voormalige pastorie van de Sint-Kwintensparochie, met inbegrip van achterhuis en ommuring met torenresten is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.