Beschermd monument

Hoekhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Beschermd monument van 15-10-2003 tot heden
ID: 13241   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13241

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-2003  ID: 4099

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het hoekhuis in neo-Vlaamserenaissance aan het Schouwburgplein en de Havermarkt.Waarden

De herberg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een representief werk in het oeuvre van stadsarchitect Jozef Demeere, die in een eerste fase voornamelijk neogotische panden, maar later in hoofdzaak gebouwen in neo-Vlaamserenaissance-stijl ontwierp voor de Kortrijkse burgerij. Deze gevels bepalen tot op heden mee het stadsbeeld.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een representatief voorbeeld van een vrij gaaf bewaarde burgerwoning, thans herberg, van 1925, naar ontwerp van stadsarchitect J. Demeere, opgetrokken in neo-Vlaamsrenaissance-stijl.
Als zijnde een beeldbepalend hoekpand, deel uitmakend van de gaaf bewaarde noordelijke gevelwand van het Schouwburgplein, waar de panden allen zijn opgetrokken in neo-Vlaamserenaissance-stijl.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoekhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Schouwburgplein 12 (Kortrijk)
Als woonhuis ontworpen hoekpand in neo-Vlaamserenaissance-stijl, volgens bouwplan van 1925, naar ontwerp van J. Demeere.